>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 2.12 2016 Revive Israel

Nowa fala ewangelizacji w Tel Awiw, której towarzyszą cuda

Gil Afriat (Pastor Tiferet Yeshua)

Ostatnio Pan porusza się w niesamowity sposób w kongregacji Tiferet Yeshua w Tel Awiw. W październiku para młodych dorosłych rozpoczęła 40-dniowy post i modlitwę o duchową odnowę w Kościele w Izraelu, która doprowadziłaby do przebudzenia wśród naszego narodu. Do postu dołączyła dość liczna grupa, która zbierała się na spotkania modlitewne, a Pan odpowiadał.

Kilku młodych dorosłych zainspirowanych kazaniami Todda White’a i Torbena Sondergaarda zaczęło wychodzić na ulice Tel Awiw, modląc się o chorych i dzieląc się dobrą nowiną o Jeszui, zgodnie z 10. rozdziałem Ew. Łukasza. Wrócili ze świadectwami o uzdrowieniach i otwartych sercach ludzi. Wielu z naszej oraz innych kongregacji w Tel Awiw złapało bakcyla i dołączyło. Już od kilku tygodni na ulice Tel Awiw codziennie wychodzą grupy wierzących dzielących się ewangelią, modlących się o ludzi i oferującym pomoc tym, którzy jej potrzebują. Powstała grupa na WhatsApp-ie zrzeszająca ludzi w tym właśnie celu, która wciąż rośnie liczebnie, w miarę jak coraz więcej wierzących dowiaduje się o tym co czyni Pan. Dzielić się ewangelią na ulicy zaczęli nawet wierzący, którzy do tej pory byli bardzo nieśmiali. Robią to również w miejscu swojej pracy lub nauki.

Proszę, módl się, aby ten ogień rósł w siłę i się rozprzestrzeniał, o Bożą ochronę dla tego Duchowego poruszenia, oraz o miłość, pokorę i jedność wśród nas, ponieważ są to składniki charakteru, które zburzą plany wroga i rozszerzą Boże Królestwo.


Raport ze strategicznego wyjazdu do USA

Dan Juster

Mój listopadowy wyjazd rozpoczął się od spotkań w Dallas w Teksasie, z Międzynarodową Koalicją Przywódców Apostolskich (ICAL), reprezentującą tysiące kościołów. Mieliśmy bardzo dobry czas razem. Guy Cohen z Ketzir Asher w Acco pojechał wraz ze mną. To był pierwszy raz kiedy byłem samodzielnym mówcą na scenie. Moje przesłanie dotyczące tożsamości kościoła jako ciała złączonego z Izraelem oraz przeznaczenie Izraela, wraz ze wspaniałym przesłaniem Jurgana Buhlera z Ambasady Chrześcijańskiej na temat Izraela i Kościoła, mogły być przełomowe dla ICAL.

Wyszedłem ze spotkań ICAL na jeden wieczór aby wziąć udział w zebraniu Biblijnego Instytutu Żydów Mesjanicznych, na którym dokonano zmiany w przywództwie. Jestem jednym z założycieli tej istotnej służby, powstałej 20 lat temu. Podczas bankietu uhonorowaliśmy 20 lat służby Wayne’a Wilkesa oraz nowego, młodego Prezesa Nica Lesmeistera. Poprzedni zarządca – Rick Perry – był głównym prezenterem, zawsze okazującym wiele wsparcia.

Następnie wyruszyłem do Denver aby spędzić czas ze Stewardem i Millie Liebermanami, związanymi z nowym zborem Tikkun. Przemawiałem tam dwa razy. Później, wraz z moim synem Benem i kilkoma przywódcami zborów Tikkun, wziąłem udział w Okrągłym Stole Żydów Mesjanicznych sponsorowanym przez Głos Żydów pod przywództwem Jonathana Bernisa. W spotkaniu uczestniczyło kilkaset osób. Miałem znowu przywilej wygłosić dłuższe przesłanie na temat budowania drużyny przywódczej na podstawie miłości i zaufania opartych na przymierzu. Przedstawiłem ideę wizji, charakteru, programu, jego realizacji i przestrzegania jako klucz do budowania zaufania.

Następnie odwiedziłem Rosh Pinę – naszą kongregację na północ od Baltimore, gdzie uczestniczyłem w bardzo ważnych spotkaniach z przywódcami i innymi ludźmi. Stamtąd udałem się na trzy dni do Frederick Maryland na spotkania naszego Amerykańskiego Zespołu Apostolskiego Tikkun, na których dziewięciu członków naszej ekipy planowało strategie na przyszły rok i na dalszą przyszłość. Mamy teraz silny zespół skutecznych liderów, którzy podróżują aby szkolić i wyposażać nasze kongregacje. Przejrzeliśmy również program naszego Instytutu. W styczniu będziemy mieć cztery regionalne Instytuty na zachodzie (Phoenix), centralnym zachodzie (Nashville), północnym wschodzie (Nowy Jork) i centralnym wybrzeżu atlantyckim (Frederick Maryland). Przejrzeliśmy również plany na konferencję mającą się odbyć późną wiosną, pod koniec maja i na początku czerwca, z gośćmi takimi jak Mike Bickle i Misty Edwards z IHOP, jak również z Eitanem Shishkoffem, Asherem Intraterem, Paulem Wilburem i mną. Będzie to tak jakby zjazd naszego dziedzictwa.


Po pożarach

Youval zabierze was w teren, który do niedawna był pięknym, naturalnym otoczeniem Jerozolimy, a teraz to tylko pył i popiół.

Obejrzyj po angielsku.


Pokonał raka

Eddie Santoro (Pastor Ahavat Yeshua) dzieli się swym doświadczeniem z zeszłego roku, kiedy dwukrotnie został u niego zdiagnozowany rak, i o tym jak udało mu się stoczyć z nim zwycięską walkę. Doświadczenie to wzmocniło jego wiarę w uzdrowienie i może teraz obserwować wzrost liczby uzdrowień u ludzi, którym posługuje! Obejrzyj po angielsku.


Inne artykuły

Inne artykuły