>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 16.12 2016 Revive Israel

Czy Izrael będzie miał w przyszłości szczególne miejsce?

Dan Juster

Wiele fragmentów Biblii wskazuje na chwalebne miejsce jakie zajmie Izrael w przyszłości. Nie mamy na tyle miejsca aby zacytować wszystkie z nich, przywołamy więc kilka.

Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. (Joel 3:25)

Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem - mówi Pan, twój Bóg. (Amos 9:13-15)

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu: I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy w światłości Pana! (Izajasz 2:1-5)

Zdaje się, iż fragmenty te opisują warunki bytowe na odnowionej Ziemii, nie w Niebie.

Zauważ podobieństwo w Izajasza 11.  Po tym jak miecz wychodzi od pomazańca PANA – Mesjasza – i dokonuje rzezi na bezbożnych, czytamy w wersetach 6-9:

 I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.

Również ten opis dotyczy odnowionej Ziemii.

Izajasz 2, Izajasz 19:20-24, Izajasz 65, 66, Zachariasz 14, Malachiasz, Obj. 11, Dzieje 15, Rzymian 15, Obj. 21. Fragmenty te opisują rzeczywisty świat z rzeczywistymi ludźmi, przedstawionymi w bardzo wyraziście. Wiek przyszły najlepiej można zrozumieć jako pełnię dobra, piękna i prawdy jakich doświadczamy na tym świecie, tyle że odkupionych i wyostrzonych do zdumiewającego poziomu, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

Zachariasz 14 mówi, że wszystkie narody przybędą do Jerozolimy aby obchodzić Święto Namiotów. Ci, którzy nie przyjdą, nie będą mieli deszczu na swej ziemi. Nie wygląda to jeszcze na niekończący się Wiek Spełnienia, tzn. wieczny i niezmienny stan w jakim się znajdziemy w czasie nowego nieba i nowej ziemi.

Co więcej, mamy obietnice o przywróceniu Kapłaństwa Lewickiego i o odnowionej Świątyni. (Ezechiel 40-48, Jer. 33:17-18)

Idea odnowionej Świątyni w której składane są ofiary w okresie millenium to najtrudniejszy do zgryzienia fragment dla tych, których duchowość nie jest w stanie pojąć jej dosłownie. Mają z tym problem nawet niektórzy z wyznawców pre-millenializmu.

Dla tych ostatnich – Objawienie 20 daje nam klucz do interpretacji tych fragmentów; Szatan jest związany na 1000 lat a męczennicy ożywają. Panują razem z Mesjaszem przez 1000 lat.

Jeżeli ci, którzy przyjęli Jeszuę są Oblubienicą Mesjasza, to kim są goście weselni? Jeśli będziemy wraz z Nim panować, to kim będziemy zarządzali?

W jaki sposób 12 apostołów Jeszuy ma zasiąść na tronach i sądzić 12 plemion Izraela?

Moglibyśmy tak pytać jeszcze długo. Widzimy jednak, że tylko teologia pre-millenialna wiąże te fragmenty w jedną całość i sprawia, że symbolika staje się  bardziej spójna. Wierzymy również, że te same prawdy znajdą zastosowanie w każdym plemieniu, języku i narodzie w czasach Millenium. Oczekiwanie na dosłowne wypełnienie się proroctw w narodzie Izraela sprawia, że większość Żydów Mesjanicznych skłania się ku teologii pre-millenialnej – dokładnie tej samej, jaką wyznawał kościół apostolski w pierwszych kilku wiekach naszej ery.


Co? Powiedziałam TAK również TOBIE?

Liat Archer

W zeszłym tygodniu miałam dwa sny o małżeństwie. W jednym z nich byłam żoną etiopskiego Żyda, a w drugim, żoną arabskiego chrześcijanina. Podczas Światowego Żgromadzenia jakie odbyło się niedawno w Jerozolimie, otrzymałam nowe objawienie: gdy powiedziałam TAK Jeszui jako mojemu Panu i Zbawicielowi, powiedziałam również TAK relacji opartej na przymierzu, tak jakby małżeństwie z wszystkimi, z każdego narodu, plemienia i języka, którzy powiedzieli Mu TAK.

To „małżeństwo” jest skutkiem tego, że jesteśmy jednym Ciałem Chrystusa dzięki Nowemu Przymierzu. Inaczej nazywa się to Jednym Nowym Człowiekiem. W tym rodzaju relacji, jestem również powołana aby troszczyć się o innych wierzących, podobnie jak troszczę się o mego własnego męża. Gdy mój mąż choruje lub przechodzi przez trudny okres, od razu zrywam się do działania aby mu służyć i go wspierać. Tak więc, powinnam mieć takie samo podejście i reakcję względem innych wierzących będących w problemach ponieważ, z duchowego punktu widzenia, jesteśmy w małżeństwie.


A co gdy już się pojednamy?

Asher dzieli się na temat tego czego się nauczył podczas uczestnictwa w ruchu pojednania między Arabami i Żydami przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Był to początek procesu jaki rozpoczął Bóg, ale który nie jest jeszcze zakończony. Życie na co dzień w pojednaniu jest już dość trudne, ale już pojawia się pytanie: co będzie dalej?

OBEJRZYJ!


Świąteczna wyprzedaż książek!

Wyprzedaż książki All Authority! Kup egzemplarz za 50% ceny!

Odwiedź naszą księgarnię online do końca grudnia a znajdziesz tam różne zniżki oraz Dostawę za Darmo na wszystkie zamówienia!

Zespół Revive Israel życzy błogosławionych Świąt!


Inne artykuły

Inne artykuły