>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 23.12 2016 Revive Israel

Dwa proroctwa Jonasza

Asher Intrater

Jonasz wygłosił dwa duże proroctwa. Pierwsze zapisane jest w II Królewskiej 14:25 – dotyczy poszerzenia granic Izraela. Było to przesłanie o zwycięstwie i mocy. Zdaje się, iż Jonasz posiadał wielką motywację ku tego typu proroctwom.

Drugie zapisane jest w Księdze Jonasza i mówi o upamiętaniu się i przebudzeniu w narodzie Asyrii – narodzie pogańskim, często postrzeganym jako wróg Izraela. Jonaszowi zależało na tym, aby proroctwo to się nie spełniło. Było ono przeciwieństwem jego zamysłów i sprzeczne z jego motywacją i kierunkiem. Powiedział Panu „Nie”.

Pokonał jednak swój własny opór wobec tego przesłania. Kiedy w końcu przyjął właściwą postawę (z pomocą wielkiej ryby), jego przesłanie dokonało przebudzenia w całym narodzie. Głosił o pokucie na podstawie swego własnego świadectwa - cudownym doświadczeniu „śmierci i zmartwychwstania”. Była to swego rodzaju pre-ewangelia. Jonasz stał się obrazem Jeszuy (Mateusz 12:40).

Cały naród nawrócił się. Był to początkowy etap przyszłego międzynarodowego kościoła pogan. Głoszenie Jonasza było zapowiedzią ewangelizacji prowadzonej przez Pawła wśród pogan oraz zakładania kościołów na całym świecie.

W dodatku, reformacja moralna w narodzie Asyrii odmieniła całe to społeczeństwo. Stali się najpotężniejszym narodem na ziemi i zdominowali historię Bliskiego Wschodu w VIII wieku p.n.e. Stali się potężnym ziemskim „królestwem”.

Pokuta, przebudzenie, świadectwo o przyszłej śmierci i zmartwychwstaniu Jeszuy, kościół pogan, rządy królewskie, zmiana historii… wszystko to wydarzyło się z powodu jednego przesłania! Dwa prorocze przesłania Jonasza uzupełniały się, ale to dotyczące Asyrii przyniosło większy skutek niż to skierowane do Izraela. Przesłanie wymagające śmierci dla pychy i ego wniosło więcej niż to o zwycięstwie i mocy.

Ludzie są zwykle bardziej zmotywowani do działania gdy słyszą o własnym zwycięstwie; często jednak przesłanie o potrzebie wyparcia się samego siebie i własnych ambicji jest tym, które przynosi większy rezultat dla Królestwa Bożego. Nawet Jeszua musiał modlić się „Nie moja, lecz Twoja wola…” w Getsemane, zanim został ukrzyżowany. W ostatecznym rachunku, posłuszeństwo polegające na wyparciu się samego siebie wydało o wiele więcej owocu niż przebudzenia uzdrowieniowe jakich Jeszua dokonał przed krzyżem.

W tych dwóch typach proroctwa widzimy również równoległe ścieżki Izraela i Kościoła. Uczniowie Jeszuy chcieli „przywrócić królestwo Izraelowi” (Dzieje 1:6) w pierwszym wieku. Jeszua jednak wysłał ich do pogan, „na krańce świata” (Dzieje 1:8). Prawdopodobnie nie chcieli dzielić się królestwem z poganami, podobnie jak nie chciał tego Jonasz.

Dzięki Bogu, dziś mamy możliwość czynić obydwie te rzeczy. Służymy podwójnej odbudowie Izraela i Kościoła (Rzymian 11), które dochodzą do swej pełni w miarę jak zbliżamy się do czasów przyjścia królestwa Mesjasza na ziemię.


Największe Święto Żydowskie

Największym żydowskim świętem i momentem w historii powinny być narodziny Mesjasza, dlatego że nadają one historii cel i znaczenie – nie tylko historii narodu żydowskiego, ale wszystkich narodów.

OBEJRZYJ!


Związek między Chanuka a Bożym Narodzeniem

W poniższym wideo Asher przenosi nas w przeszłość aby zrozumieć jaki jest związek między Chanuka i Bożym Narodzeniem.

OBEJRZYJ!


Odzyskanie poranku

Basem Aldernaly

W Izraelu kilka razy dziennie rozbrzmiewa ze wszystkich meczetów islamskie nawołanie do modlitwy, a izraelski rząd nie może wiele na to zaradzić. Jednak jako Ciało Mesjasza, mamy autorytet w imieniu Jeszua aby duchowo odzyskać kontrolę nad dniem gdy się rozpoczyna: o poranku.

„Czy kiedyś w życiu rozkazywałeś porankowi, czyś wyznaczył jutrzence jej miejsce,
aby krańce ziemi okryła i wyrzuciła z niej grzeszników?" – Job 38:12-13

„Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana: "Usiądź po mej prawicy, aż położę wrogów Twoich jako podnóżek dla Twych stóp". Berło Twej potęgi poszerzy Jahwe z Syjonu.
Panuj pośród Twoich nieprzyjaciół. Twe panowanie na górach świętych od dnia Twych narodziny od łona, od zarania Twej młodości, która jest jak rosa." – Psalm 110:1-3

Jedno z islamskich wezwań do modlitwy ma miejsce o brzasku. Wierzę, iż Bóg powołuje nas w tym czasie abyśmy wstali z łóżek PRZED świtem aby Go uwielbić i modlić się, i w ten sposób odebrać świt diabłu, który codziennie wypełnia atmosferę swymi buntowniczymi proklamacjami. Proszę, dołącz do nas i podążaj za przykładem Jeszuy, który również budził się przed świtem aby się modlić (Marek 1:35); odzyskajmy poranek!


Ahavat Yeshua – szkolenie młodych przywódców

Eddie Santoro

Od pewnego czasu naszym celem jest powierzenia przywództwa nad Ahavat Yeshua młodszemu pokoleniu. Ostatnio uczyniliśmy kolejny krok ku temu celowi, wyznaczając Jonathana Moore’a na pierwszego „młodego” starszego. Kilka lat temu został mianowany diakonem i w krótkim czasie spoczęła na nim znaczna odpowiedzialność i zakres przywództwa. Również jego żona Simcha była przez kilka lat sekretarką kongregacji, a obecnie stała się dyrektorem działalności wśród kobiet.

Tego samego dnia wyznaczyliśmy Jeremiah’a na diakona. Od kilku lat był przywódcą jednej z naszych grup uwielbienia i błogosławił kongregację swym darem administracji. Podobnie, jego żona Rachel służy wraz z nim w grupie uwielbienia; pracowała również jako lider naszego programu dziecięcego przez ostatnie dwa lata.

Kilka miesięcy temu mianowaliśmy kolejnych 3 diakonów i mamy teraz w sumie siedmiu. Jesteśmy otoczeni wiernym, pracowitym i MŁODYM zespołem, który pomaga nam w pracy mającej na celu ujrzenie jak Mesjasz Jeszua staje się znany w Jerozolimie.

Proszę, módl się o Jonathana i Simchę oraz o Jeremiah i Rachel – o rozpoczęcie tego nowego rozdziału w ich życiu, oraz o innych młodych liderów przygotowywanych do służby w Ahavat Yeshua.


Inne artykuły

Inne artykuły