>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 6.1 2017 Revive Israel

Okupacja i osadnictwo

Asher Intrater

W świetle niedawnej rezolucji ONZ przeciwko Izraelowi, powtarza się często, że głównym problemem stojącym na drodze ku pokojowi na Bliskim Wschodzie jest „okupacja” dokonywana przez Izrael i „osadnictwo” na ziemi palestyńskiej. Idąc tym tokiem myślenia, gdybyśmy tylko mogli pozbyć się izraelskiej okupacji i osadnictwa, nadszedłby pokój. Problem w tym, kto okupuje czyją ziemię? Czy Izrael okupuje ziemię należącą do kogoś innego, czy to ktoś inny okupuje ziemię Izraela?

Geografia – Izrael jest otoczony przez ponad 20 arabskich, muzułmańskich państw. Jeśli naród żydowski ma posiadać własne państwo, to musi ono być położone na obecnym terenie. Jedno zerknięcie na mapę Bliskiego Wschodu i fakt ten staje się oczywisty. Gdyby spełnione zostały międzynarodowe żądania, granica w środkowym Izraelu, niedaleko Kfar Saba, pomiędzy Państwem Palestyńskim i Morzem Śródziemnym, wynosiłaby zaledwie 15 km!

Historia – Naród żydowski był obecny w Ziemi Obiecanej od roku 1000 p.n.e. Przez większość czasu między rokiem 1517 a 1917 teren ten był okupowany przez Tureckie Imperium Osmańskie. W latach 1917-1947 ziemia ta znalazła się pod panowaniem Wielkiej Brytanii. Dziś, islamscy ekstremiści chcą zniszczyć zabytki archeologiczne aby zaprzeczyć prawdzie historycznej Bliskiego Wschodu. Ten rok – 2017 – wyznacza 500 lat od początków panowania Turków, 100 lat od przejęcia władzy przez Brytyjczyków i 50 lat od wyzwolenia Jerozolimy. Jest to kolejny punkt zwrotny.

Terroryzm – Dżihadyści chcą dziś podbić i unicestwić Izrael, nie chcą żyć ramię w ramię, w pokoju z Izraelitami. Próbują użyć osadnictwa na Zachodnim Brzegu jako wymówki do mordowania niewinnych ludzi na całym świecie. Ale to nie osadnictwo jest przyczyną dżihadu. Kontrowersyjne osadnictwo Amona to 30 rodzin żyjących w przenośnych domostwach. Trzydzieści rodzin! Jedynie w granicach Izraela 450 000 ludzi zostało zamordowanych przez radykalnych muzułmanów, 10 milionów straciło domy, a niezliczona ilość kobiet zostało zgwałconych. Społeczności chrześcijańskie w każdym państwie na Bliskim Wschodzie zostały brutalnie zdziesiątkowane.

Dyplomacja – Być może rozwiązaniem jest utworzenie dwóch państw: jednego dla Arabów i jednego dla Żydów. Jeśli by usunąć wszystkie żydowskie wioski ze strony arabskiej, to czy wszystkie wioski arabskie zostaną usunięte ze strony żydowskiej? Dlaczego żydowskie osadnictwo po stronie palestyńskiej miałoby być problemem? W gruncie rzeczy, Palestyńczycy nie chcą dwóch państw. Z punktu widzenia OWP, jeśli Izrael wycofa swe siły bezpieczeństwa, Hamas zamorduje ich przywódców – to właśnie stało się, gdy wycofaliśmy się z Gazy. A przecież Hamas również nie chce dwóch państw. Chce istnienia jedynie państwa palestyńskiego i unicestwienia Izraela.

Aspekt duchowy – Wydaje się, że nie ma szansy na żadne praktyczne, polityczne rozwiązanie tej sytuacji. Korzenie tego problemu są duchowe. Izrael nie okupuje ani nie osiedla się na czyjejś ziemi. Odzyskuje jedyny teren jaki zajmowali Żydzi w całej swej historii. Historia ta jest opisana w Biblii. Ponowne osadnictwo jest również przepowiedziane w Biblii. Przesadzonej, nieproporcjonalnej opozycji wobec Państwa Izrael nie da się logicznie wytłumaczyć. Psalm 2 mówi, że narody zbuntują się przeciw Bogu, przeciw Mesjaszowi i przeciwko Syjonowi (Jerozolimie). Ezechiel 38 i Zachariasz 14 opisują wielką wojnę, w której narody świata zaatakują Izrael. W Izajaszu 2 czytamy, że przyszłe Tysiącletnie Królestwo Mesjasza będzie miało swą stolicę w Jerozolimie.


Sprawozdanie – Obóz Młodzieżowy Katzir Chanukkah 2016

Sarah Zingerman

Podczas trzy-dniowego obozu, Mesjaniczna młodzież z całego Izraela została zachęcona aby tworzyć i umacniać zdrowe relacje z sobą nawzajem poprzez konkursy, wspinaczki terenowe i gry Chanukowe. Ale poza zabawą i wspólnie spędzonym czasem, tematem obozu było „Skosztuj i zobacz!” Naszym celem było poprowadzić młodzież w poszukiwaniu i kultywowaniu osobistych, intymnych przeżyć z Jeszuą poprzez czas uwielbienia, nauczania i czas jaki spędzili ze sobą nawzajem.

Muriel, dziewczyna z trudnościami w nauce, została napiętnowana przez swych kolegów i koleżanki jako „outsider” i myślała, że była jedyną wierzącą osobą w szkole. Jednak zaledwie kilka godzin po tym, jak się o nią modliliśmy i poprosiliśmy Boga aby posłał do niej inną osobę wierzącą, poznała nowego kolegę – Katzira, który chodzi do tej samej szkoły co ona! Inni dzielili się świadectwami o osobistych przeżyciach z Panem, które ich umocniły oraz przypomniały im o konieczności całkowitego zaufania Mu, skupienia się na innych zamiast na sobie samym i codziennego pokonywania pokus poprzez Ducha Świętego.


Prawo powszechne

Dan Juster głosi na temat różnicy między prawem odnoszącym się do narodu żydowskiego a prawem mającym zastosowanie dla całej ludzkości.

Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


3 klucze do sukcesu w publicznym przemawianiu

W tym krótkim wideo członek zespołu medialnego Revive Israel dzieli się swym osobistym doświadczeniem na temat kluczowego odkrycia odnośnie pokonania scenicznej tremy.

Aby obejrzeć po angielsku, kliknij TUTAJ!


Inne artykuły

Inne artykuły