>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 20.1 2017 Revive Israel

„Nie muszę chodzić do kościoła”

Daniel Juster

Powyższe stwierdzenie przedstawia opinię nie tylko znacznej części dzisiejszej młodzieży, ale nawet ludzi starszych, rozczarowanych życiem zborowym w takim kształcie w jakim go doświadczyli. A jednak, parędziesiąt lat temu zarówno Żydzi jak i chrześcijanie przejawiali zupełnie inną postawę. W tamtym czasie bycie członkiem zboru nie zależało od indywidualnych potrzeb danej osoby, ale raczej od tego, czego wymagał Bóg. Boga postrzegano jako wielkiego Króla, którego należało się bać. Tak, On nas kocha, ale ignorowanie jego woli było czymś czego się wystrzegano. Ludzie powszechnie wierzyli, że aby cieszyć się błogosławieństwem i Bożą ochroną, należy odkryć jaka jest Jego wola i podporządkować jej nasze życie. Pytanie nie brzmiało „czego potrzebuję?” ale „czego wymaga ode mnie Pan?”

Nie można uważnie czytać pism Nowego Przymierza i nie widzieć tego, że Bóg wymaga od wszystkich którzy mówią, że idą za Jeszuą, aby zaangażowali się w życie kongregacji, gdzie zostaną poddani wykwalifikowanemu przywództwu – pasterzom i nadzorcom ich życia (I Piotra 5:1-5). Możemy zacząć od wszystkich fragmentów mówiących o odpowiedzialności członków zboru wobec starszych, poddaniu się im (Hebrajczyków 13:7, 17), otrzymywaniu od nich wskazówek (I Tym 3, Tytusa 1) i praktykowaniu darów Ducha w kontekście spotkań, na których się je nadzoruje i rozróżnia (I Kor 12, 14).

Co więcej, nie powinnyśmy definiować naszych prawdziwych potrzeb nie mając objawienia Bożego. To jak z samochodem. Możemy myśleć, że jeździ dobrze. Jeżdżenie do salonu na regularne przeglądy wydaje się zbyteczne. Wszystko mieści się w normie i wydaje się, że dobrze działa, aż pewnego dnia silnik staje i po tym jak samochód zostaje odholowany do salonu, mówią nam, że „potrzebujemy” nowego silnika.

W Bożych oczach, według jego definicji potrzeby, prawdziwie potrzebujemy życia zborowego i nadzoru starszych. Oto dlaczego:

  1. Bóg oczekuje, że poddamy się starszym, przed którymi będziemy odpowiadać, po to abyśmy mogli być uczeni i wzrastać na podobieństwo Mesjasza. Nie znam żadnego wierzącego, który by zaszedł daleko w tej kwestii nie uczestnicząc w życiu zborowym. A jest tak dlatego, że nasz wzrost dokonuje się poprzez uczestniczenie w dobrych i złych momentach wspólnego życia w kongregacji, gdy musimy przebaczać, poddać się komuś i służyć. Potrzebujemy życia zborowego aby wypełnić biblijne polecenie stawania się jak Jeszua. Potrzebujemy kongregacji aby wzrastać w charakterze.
  2. Potrzebujemy zboru aby wzrastać w praktykowaniu darów Ducha.
  3. Potrzebujemy zboru aby regularnie uwielbiać Boga we wspólnocie. Jest to nasza odpowiedzialność, jako że jesteśmy częścią jego cielesnej Świątyni oraz kapłanami (wstawiennictwo).
  4. Potrzebujemy kongregacji abyśmy mogli mieć nauczycieli i mentorów – ludzi, którzy osiągnęli już to, czego my jeszcze nie. Obejmuje to wszystkie sfery życia – od małżeństwa i życia rodzinnego po osobisty czas z Bogiem. Co więcej, Biblia mówi, że Bóg dał nam pięć rodzajów obdarowanych ludzi – apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli, aby wyposażać nas do pracy w służbie (Ef 4:11 i dalsze). Ale nie mogą nas wyposażyć, jeśli nie uczestniczymy w życiu zborowym i poddamy się ich obdarowaniu.
  5. Potrzebujemy kongregacji aby wypełnić Boże polecenie o chodzeniu w bojaźni Bożej i aby zapewnić sobie Jego błogosławieństwo. Jeśli wiemy, że jesteśmy w tej sferze nieposłuszni, nie możemy oczekiwać błogosławieństwa w naszym życiu.

Władca Królów Ziemskich

Don Finto

W świetle obecnych wydarzeń w ONZ i w międzynarodowej polityce, pomyśleliśmy, że to słowo Dona Finto może was wesprzeć na duchu:

Objawienie 1:5

To zdanie przykuło ostatnio moją uwagę, kiedy czytałem pierwsze wersety Objawienia Jana. Jezus jest „władcą nad królami ziemskimi”. Przypuszczam, że w dzisiejszych czasach dotyczy on również prezydentów, premierów i dyktatorów. Nikt nie umknie Jego panowaniu!

Przypomniało mi to Daniela wykład snów króla Nabuchodonozora. Król musiał przyznać, że” Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce” (Daniel 4:29).

Jest to zarówno interesujące jak i pocieszające! Nieważne czy byłeś fanem Obamy czy nie, czy jesteś fanem Trumpa czy nie, Bóg dał władzę osobie, która ostatecznie wypełni Jego wolę. Kiedy dany władca zostaje ustanowiony, Bóg włada nad nim lub nią ku spełnieniu swej postanowionej woli, nie mówiąc nic o tym, czy jest to władca dobry czy zły.

Jesteśmy w Bożym rozkładzie zajęć. Świat zmierza ku Bożej woli i Jego postanowieniom. Czytanie Jego księgi jest lepszym wyjściem niż lektura najnowszych wiadomości ze świata.


Poznaj nasz zespół: Holly

W tym tygodniu masz okazję poznać kolejnego członka naszego zespołu: Holly Wallace

Aby obejrzeć, kliknij TUTAJ!


RESTORE – Konferencja Rodziny Tikkun

Otwarto rejestrację na Konferencję Rodziny Tikkun RESTORE, która odbędzie się 2-4 czerwca w Ellicot City, w stanie Maryland, w USA. Mówcami będą, między innymi: Mike Bickle, Asher Intrater, Eitan Shishkoff i Daniel Juster, a uwielbienie poprowadzą Paul Wilbur i Misty Edwards! Zapraszamy gości z całego świata! Liczba miejsc ograniczona, więc zapisz się póki czas!


Jeszua i Królestwo

„Co Jeszua miał na myśli mówiąc, że Królestwo Boże jest blisko i co mówił na temat królestwa?”

Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Inne artykuły

Inne artykuły