>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 27.1 2017 Revive Israel

Nowy wiek Dziejów Apostolskich

Asher Intrater

Z początkiem bieżącego roku, podczas konferencji w Brazylii, podczas wspólnej modlitwy odczułem jak Duch Pański mówi do mego serca, aby „powrócić do nowego wieku dziejów apostolskich”.

Przez dziesiątki lat zaglądaliśmy do Księgi „Dziejów Apostolskich” w poszukiwaniu wzorca służby. W 1984 roku odczuliśmy, że Pan prowadzi nas ku przywróceniu Mesjańskiego Żydowskiego zespołu apostolskiego. Naszą główną wizją w Revive Israel był 1 rozdział Dziejów – chcieliśmy dokończyć to zaczął w Jerozolimie pierwszy zespół apostolski. Naszą przewodnią wizją w Ahavat Yeshua był 2 rozdział Dziejów, poświęcony kongregacji w Jerozolimie. W Tiferet Yeshua widzieliśmy wypełnienie obietnicy o zbawieniu na większym obszarze Tel Aviv, zgodnie z 9 rozdziałem Dziejów; byliśmy również kongregacją wysyłającą ludzi do innych miejsc, podobnie jak Antiochia w 13 rozdziale Dziejów. Jako Tikkun International, dążymy do współdziałania w jedności z innymi zespołami apostolskimi, bazując na spotkaniu apostołów i starszych opisanym w 15 rozdziale Dziejów.

Większość posług zorientowanych na odnowę Izraela szuka modelu działania w Księdze Dziejów. Jednak odebrałem to słowo aby „powrócić do nowej ery dziejów apostolskich”, jako coś zupełnie innego: to nie tylko nasz wzór, ale „wiek” – tak jak zapisane jest w I Koryntian 10:11 – „ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków."

W 2 rozdziale Dziejów, około roku 33 n.e., został wylany Duch Święty. Według przekazów, Apostoł Paweł został ścięty około roku 67 n.e. Miasto Jerozolima zostało zburzone w 70 r. n.e. W czasie gdy Jan wciąż żył i pisał aż do roku około 90 n.e., żywiołowa praca i dokonania opisane w Księdze Dziejów dobiegły już końca. Przebudzenia apostolskie oczywiście nieustannie odradzały się na całym świecie, jednak cała „akcja” Dziejów rozegrała się w dość krótkich ramach czasowych, począwszy od wczesnych lat 30 i kończąc się przed rokiem 70 n.e.

Co było „końcem wieku” dla Pawła i innych apostołów? Dla ich pokolenia było to zniszczenie Jerozolimy w roku 70 n.e. W momencie Powtórnego Przyjścia Mesjasza nastąpi ponowny „koniec wieku” (przypuszczalnie za naszego pokolenia). W roku 586 p.n.e. również nastąpił „koniec wieku” – było to wcześniejsze zniszczenie Jerozolimy. Jeszcze wcześniejszym „końcem wieku” zdarzył się za czasów Noego (II Piotra 3:5-10). Ostatni nastąpi pod koniec okresu Tysiącletniego Królestwa (Objawienie 20-21).

Jeszua, Piotr, Paweł, Jan… wszyscy oni mówili o dwuznacznym „końcu” – jeden nastąpił w ich pokoleniu, a drugi nastąpi niebawem (Mateusz 24:3). Dlatego też proroctwa mówiące o czasach ostatecznych mają punkty wspólne. Pierwszy wiek apostołów miał miejsce zaraz przed nastaniem „końca wieku” ich pokolenia. Nowy wiek apostołów wydarzy się zaraz przed „końcem wieku” naszego pokolenia. Ich punktem wspólnym jest zniszczenie Jerozolimy.

Pierwszy Wiek Apostolski rozpoczął się na krótko po tym jak Jeszua został zabrany z ziemi do nieba. My żyjemy w okresie na krótko poprzedzającym Jego zstąpienie z nieba z powrotem na ziemię. Szczególną cechą tych dwóch okresów jest współistnienie międzynarodowej eklezji i Mesjańskiej społeczności w Izraelu. Przed rokiem 33 n.e. eklezja nie istniała. Po 70 r. n.e. Izrael przestał istnieć. W ciągu tego jednego pokolenia istniały zarówno eklezja jak i wierząca resztka żydowska. Po raz pierwszy od 2000 lat znowu jesteśmy świadkami tego współistnienia.

Nie wiemy dokładnie jak długo będzie trwał obecny okres szansy. Czy zaczął się w 2000 n.e. i skończy w 2040? Czy zaczyna się teraz w 2017 i skończy się gdzieś pod koniec tego pokolenia? Nie wiem.

Jakkolwiek będzie, widzimy, że sytuacja mająca miejsce w Księdze Dziejów zaczyna przypominać naszą jak jeszcze nigdy w historii. Po raz pierwszy widzimy współpracę między przebudzeniową eklezją apostolską wśród wszystkich narodów i przebudzeniową Mesjańską apostolską resztką w Izraelu. Poprzednie pokolenia nie miały szansy na taką współpracę.

Czas biegnie szybko dla narodów, dla Izraela, dla Kościoła, dla komunikacji, dla objawienia, dla przebudzenia, dla prześladowań, dla wypełnienia się wielkiego posłannictwa z Dziejów 1:8, dla wylania Ducha na wszelkie ciało według Dziejów 2:17, i dla odnowienia wszystkich rzeczy, według Dziejów 3:21. Rok 2017 reprezentuje przełom, ponowny start, kiedy wypełnią się apostolskie i apokaliptyczne proroctwa.


Sąd | Dan Juster

Księgi prorockie uczą nas, że zanim nadejdzie pełnia Królestwa Bożego, nastąpi sąd całej ziemi. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Post Estery 2017 – zapisz w kalendarzu!

9 marca, we wtorek, zgromadzimy się ponownie na 8 godzin uwielbienia, modlitwy i postu. Gdziekolwiek na świecie się znajdujesz, będziesz mógł do nas dołączyć dzięki internetowemu przekazowi na żywo. Więcej informacji na tym wideo (po angielsku).


Konferencja Rodziny Tikkun RESTORE

Otwarto rejestrację na Konferencję Rodziny Tikkun RESTORE, która odbędzie się 2-4 czerwca w Ellicot City, w stanie Maryland, w USA. Mówcami będą, między innymi: Mike Bickle, Asher Intrater, Eitan Shishkoff i Daniel Juster, a uwielbienie poprowadzą Paul Wilbur i Misty Edwards! Zapraszamy gości z całego świata! Liczba miejsc ograniczona, więc zapisz się póki czas!


Inne artykuły

Inne artykuły