>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 3.2 2017 Revive Israel

Biblijny punkt widzenia na uzdrowienie – Część 1

Dan Juster

W latach 80 ubiegłego wieku, Asher i ja bardzo intensywnie zgłębialiśmy temat uzdrowienia. Czytaliśmy opracowania najwybitniejszych nauczycieli odnośnie tego co Biblia naucza o uzdrowieniu. Sami osobiście byliśmy świadkami niezwykłych, zdumiewających uzdrowień, ale również frustrujących chorób zakończonych śmiercią.

Nasz przyjaciel Dr Michael Brown jest prawdopodobnie jednym z najlepszych ekspertów w temacie biblijnego uzdrowienia. Zrobił doktorat na New York University, broniąc pracy na temat uzdrowienia w Hebrajskiej Biblii. Przerodziła się ona w znaczącą książkę pod tytułem „Boski Uzdrowiciel Izraela”.

Poniżej trzy popularne poglądy na temat uzdrowienia:

  1. Nasz naturalny system odpornościowy dany nam przez Boga sprawia regenerację naszego ciała i jest to dar Boży; ponadnaturalne, cudowne uzdrowienia oraz cuda odtworzenia organów zdarzają się bardzo rzadko. Zawsze możemy i powinniśmy się modlić o tego typu cuda, niemniej w życiu ludzi obecne są choroby, niektóre śmiertelne, i jest to normalne, zarówno w przypadku wierzących jak i niewierzących. Jest to sytuacja ludzkości spowodowana upadkiem. Jest to pogląd większości chrześcijan nie-charyzmatycznych, w tym wielu przywódców Żydów Mesjanicznych w Izraelu.
  2. Musimy modlić się o uzdrowienie. Jeśli regularnie będziemy się modlić o uzdrowienie i wykorzystywać szanse do udzielenia takiej modlitwy, będziemy oglądać znacznie więcej ponadnaturalnych uzdrowień. Jednak musimy ufać Bogu i wiedzieć, że uzdrowienie jest ostatecznie kwestią Bożej suwerenności. Najlepszą rzeczą jaką możemy zrobić ku uzdrowieniu to chodzić w społeczności z Bogiem, unikać grzechu i żyć w pełnej ufności relacji, korzystając z modlitwy uzdrowienia. Jest to pogląd Ruchu Winnica, nauczany przez Johna Wimbera.
  3. Uzdrowienie jest zawsze wolą Boga. Jeśli poddamy się Bogu we właściwy sposób, będziemy rozważać jego Słowo na temat uzdrowienia i wyznamy je jako pewne obietnice Boże, to powinniśmy zawsze być uzdrowieni. Boża obietnica o uzdrowieniu jest absolutna, więc jeśli dana osoba nie otrzymuje ponadnaturalnego uzdrowienia, to wina leży po jej stronie, gdyż nie zbudowała ona wystarczającej wiary aby je otrzymać. Wiara w uzdrowienie jest naszą odpowiedzialnością. Jest to pogląd nauczycieli ruchu Słowo Wiary: zmarłego już Kennetha Hagina, Kennetha Copelanda, Andrew Womacka i wielu innych. Według tych braci, jeśli obietnica nie jest absolutna i zawsze dostępna, to nie można budować wiary ku otrzymaniu uzdrowienia.

Nasz pogląd nie zbiega się w pełni z żadnym z powyższych. Możemy go podsumować w poniższych punktach, stworzonych na podstawie książki Dr Browna. Uzdrowienie jest ogólną wolą Bożą dla posłusznych mu ludzie, ale nie można z tego czynić uniwersalnego prawa i wnioskować, że absolutną wolą Bożą jest uzdrowienie w każdym jednym przypadku. Wiemy, że ogólną wolą Bożą jest uzdrowienie, na podstawie poniższych:

  1. Obietnice o fizycznym zdrowiu dane Izraelowi pod warunkiem, że będą wiedli życie w posłuszeństwie. Mowa tu również o uwolnieniu z „choroby Egiptu”, poronieniach i błogosławieństwie jakim jest długie życie.
  2. Uzdrowienie z choroby zawiera się w odkupieniu jakie mamy w Jeszui, według Izajasza 53 „On choroby nasze poniósł, a ranami Jego jesteśmy uleczeni”.
  3. Służba uzdrowienia Jeszuy jest manifestacją Bożej woli dla ludzkości.
  4. Wniosek Piotra odnośnie odkupienia: „On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was." – dotyczy to nie tylko fizycznego, ale i duchowego uzdrowienia.
  5. W czasach przebudzenia i wzmożonego duchowego ferworu oraz świadomości duchowej, uzdrowienie jest o wiele częstsze. Na przykład – Pensacola z wczesnego ruchu Winnica oraz Kościół Bethel i Bill Johnson.
  6. Choć uzdrowienie jest ogólną wolą Bożą, widzimy na przykładzie śmierci Elizeusza i choroby niektórych postaci z Nowego Testamentu, że uzdrowienie nie jest absolutną obietnicą w każdym przypadku i o każdym czasie.

A więc czego się z tego uczymy? Część 2 niebawem!


W powietrzu czuć miłość…

Budynek pod na ulicy Schocken 11, w centrum Tel Aviv wrze od pracy. Fabryka, warsztaty i witryna sklepowa połączyły się aby sprzedawać meble. Ale nie jest to zwykły biznes czy zakład stolarski! To A.I.R. – Działaj/Inspiruj/Odnawiaj (Act/Inspire/Restore); biznes „społeczny” którego celem jest pomoc społeczności lokalnej.

100% mebli z A.I.R. jest tworzonych z materiałów odzyskanych. Drewniana konstrukcja każdego produktu jest sporządzona ze skrzynek ładunkowych, a poduszki są szyte z odpornych na próchnięcie obramowań tablic szkolnych – wszystko to są materiały, które zwykle się wyrzuca.

A co w tym najlepsze to to, że A.I.R. zatrudnia osoby będące kiedyś niewolnikami w handlu ludźmi – w ten sposób uczą się czegoś nowego i mogą zintegrować się ze społeczeństwem.

Wysokiej jakości produkty A.I.R. są obecne w prywatnych domach, restauracjach, hostelach i innych miejscowych przedsiębiorstwach. Są w 100% produkowane w Izraelu!

Pomoc kobietom w ucieczce i rehabilitacji po przejściach jakich doznały w handlu usługami seksualnymi jest tematem bardzo bliskim wielu młodym ludziom w mesjańskim ciele Chrystusa tu, w Izraelu.

Więcej informacji znajdziesz na www.madebyair.com. A.I.R. jest powiązane z organizacją pozarządową z siedzibą w Szwajcarii o nazwie Glowbalact.


Służąc jako Przywódca

Cody Archer dzieli się swą osobistą historią i kilkoma ważnymi myślami odnośnie przywództwa.

Aby obejrzeć po angielsku z napisami polskimi, kliknij tutaj.


Post Estery 2017 – zapisz w kalendarzu!

Otwórzcie kalendarze! W czwartek 9. marca ponownie spotkamy się na 8 godzin uwielbienia, modlitwy i postu. Gdziekolwiek na świecie jesteś, możesz dołączyć do nas dzięki przekazowi internetowemu na żywo. Więcej informacji wkrótce! Aby obejrzeć zwiastun po angielsku, kliknij tutaj.


Konferencja Rodzinna Tikkun RESTORE

Otwarto rejestrację na Konferencję Rodziny Tikkun RESTORE, która odbędzie się 2-4 czerwca w Ellicot City, w stanie Maryland, w USA. Mówcami będą, między innymi: Mike Bickle, Asher Intrater, Eitan Shishkoff i Daniel Juster, a uwielbienie poprowadzą Paul Wilbur i Misty Edwards! Zapraszamy gości z całego świata! Liczba miejsc ograniczona, więc zapisz się póki czas!


Inne artykuły

Inne artykuły