>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 10.2 2017 Revive Israel

Biblijny Punkt Widzenia Na Uzdrowienie – Część 2

Dan Juster

Jeśli przegapiłeś wstęp do tego tematu z zeszłego tygodnia, nadrób zaległości!

Gdy mówi się komuś, że nie jest uzdrowiony zawsze ze swojej własnej winy, a do tego gdy w grę wchodzi tragiczny wypadek lub śmierć, wierzymy, że jest to błędne nauczanie. Powodem dla którego dana osoba nie jest uzdrowiona może być to, że nie zbudowała życia w wierze poprzez czytanie Słowa, ale powód może być też inny. W każdym momencie osoba ta może pokutować, szukać Boga i zanurzyć się w Słowie. Oczywiście, jeśli osoba ta miałaby wiarę, to według Marka 11:24 zostałaby uzdrowiona. Jednakże to czy mamy tego typu wiarę nie zależy w pełni od nas. Wiara ta musi zostać udzielona przez Boga. To raczej kwestia tego co ktoś może uczynić aby zmaksymalizować możliwość uzdrowienia i odpocznienia w Bogu jeśli uzdrowienie nie nastąpi.

  1. Po pierwsze, radzimy ludziom aby złożyli się w rękach Boga i poddali się Mu jako PANU. Powinni wyznać wszelki grzech jakiego są świadomi, przekleństwa, zgorzkniałość, nieprzebaczenie i klątwy pokoleniowe z którymi jeszcze mogli nie zdążyć się rozprawić na ich drodze uczniostwa. (Sugeruje to Jakub.)
  2. Po drugie, powinni przyjąć Wieczerzę Pańską. Ma moc uzdrowienia.
  3. Powinni zawołać starszych aby namaścili ich olejem i modlić się o uzdrowienie (Jakub).
  4. Powinni skupić swe myśli na swym przeznaczeniu do życia wiecznego i na Wieku Przyszłym; powinni być przepełnieni Nadzieją swego ostatecznego przeznaczenia. W taki sposób pokonują strach przed śmiercią.
  5. Mają rozmyślać nad dobrocią Boga i Mesjasza oraz nad biblijnymi obietnicami uzdrowienia, aby dać szansę na to aby Bóg obdarował ich wiarą ku uzdrowieniu. Są rzeczy, które możemy zrobić, ale daje nam to całkowitej pewności , że zostaniemy uzdrowieni. Jednakże możemy zmaksymalizować szansę na zbudowanie wiary przez którą przyjmiemy uzdrowienie.
  6. Jeśli czują prowadzenie Ducha Świętego, mają korzystać z okazji na konferencjach, korzystać z posług uzdrowienia, itd. Powinni się o to modlić i dać się prowadzić Duchowi Świętemu, nie biec na oślep z jednej konferencji uzdrowieńczej na drugą.
  7. Robią dobrze, gdy unikają stwierdzeń, że są uzdrowieni. Co więcej, staramy się wykluczyć sytuacje, w których ktoś (w dobrej wierze) ogłasza uzdrowienie lub prowadzi kongregację do trwania w absolutnym przekonaniu o swym uzdrowieniu a potem może nastąpić załamanie gdy nie widać efektów.
  8. Z drugiej strony, korzystamy z posługi sprawdzonych proroków, którzy mogą wypowiedzieć słowo do tej sytuacji oraz przyczyn choroby jakie muszą zostać złamane, czy ogłosić inne rzeczy. Przytoczę tu przykład mojego najmłodszego syna. Gdy miał roczek, pierwszy raz została u niego zdiagnozowana śmiertelna choroba a lekarze nie dali nam żadnej nadziei – powiedzieli, że umrze. Wiarygodni prorocy wypowiedzieli nad nim słowo, że zostanie zupełnie uzdrowiony i wydobrzeje. Byliśmy świadkami niesamowitego, ponadnaturalnego uzdrowienia. 11 lat później, gdy znalazł się podpięty do aparatury podtrzymującej życie, zorganizowaliśmy bardzo intensywną modlitwę o jego uzdrowienie. Dojrzali prorocy popierali tę modlitwę, ale ani jeden z nich nie był w stanie otrzymać od Boga słowa, że zostanie uzdrowiony czy wskrzeszony z martwych. Wiedzieliśmy więc, że modliliśmy się bez oparcia o żadne prorocze słowo. Mimo że czytaliśmy obietnice ze Słowa Bożego, Bóg nie dał nam wiary ku wzbudzeniu mojego syna.

Wszyscy więc módlmy się o uzdrowienie. Zbudujmy naszą wiarę ku temu. Gdy nadchodzi choroba, najpierw przyjdźmy z nią do Boga i oczekujmy wiary potrzebnej ku uzdrowieniu. Módlmy się o uzdrowienie tak długo jak ta osoba będzie żyła. Jednak uznajmy też suwerenność Boga w tych sprawach i weźmy pod uwagę całą Biblię i całej jej nauczanie na ten temat.

Jeśli ktoś jest na tyle cierpliwy aby przestudiować bardzo naukową i dobrą książkę, gorąco polecamy książkę Michaela Browna: „Israel’s Divine Healer” [Boski Uzdrowiciel Izraela].


Poznaj nasz zespół: Sarah

Poznaj kolejną osobę z naszego zespołu – Sarah. Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Konferencja Restore

Otwarto rejestrację na Rodzinną Konferencję Tikkun RESTORE, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca w Ellicot City w stanie Maryland w USA. Wśród mówców: Mike Bickle, Asher Intrater, Eitan Shishkoff i Daniel Juster. Uwielbienie poprowadzą Paul Wilbur i Misty Edwards! Zapraszamy gości z całego świata! Miejsca ograniczone, więc zapisz się póki czas!

Aby obejrzeć wideo po angielsku, kliknij tutaj.


Inne artykuły

Inne artykuły