>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 3.3 2017 Revive Israel

Post Estery

W przyszłym tygodniu, jak co roku, będziemy transmitować na żywo! Zaznaczcie to wydarzenie w waszych kalendarzach i przygotujcie się na dołączenie do nas 9. marca w godzinach 13:00-21:00 czasu polskiego na www.reviveisrael.org

Proszę, obejrzyj i prześlij dalej poniższe zaproszenie wideo, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś!


Podstawowa wartość pojednania

Asher Intrater

Pojednanie następuje dwukierunkowo: ku Bogu i ku ludziom. Pojednanie z Bogiem to Ewangelia. Jeszua umarł na krzyżu aby okazać nam swą pełną poświęcenia miłość i aby zapłacić cenę przebaczenia nam. Jesteśmy zatem pojednani z Bogiem (II Koryntian 5).

Pojednanie następuje też między ludźmi. Skoro Bóg żyje z nami w pokoju, my również powinniśmy dążyć do pokoju między sobą. W pojednaniu chodzi o to aby zawsze dążyć do jedności i podejmować aktywne kroki do naprawy zepsutych relacji.

Jeśli jakaś relacja się psuje, to dlatego że któraś ze stron popełniła jakieś zło bądź też tak jest postrzegana. Jeszua uczył nas aby podejmować inicjatywę w obu kierunkach. Powinniśmy wyjść naprzeciw tej drugiej osobie, niezależnie od tego czy to my ją zraniliśmy  czy ona zraniła nas, czy to po prostu zwykłe nieporozumienie.

Dziecinna postawa: „to on zaczął” (czyli to nie moja wina i ja nic z tym nie zrobię), z pewnością leży w naturze każdego z nas. Jednak Jeszua uczy nas aby walczyć z tą tendencją i, dzięki dojrzałości duchowej, wyjść do tej drugiej osoby podejmując wysiłek odbudowania relacji.

Mateusz 5:23-24

Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim…

Pokuta i pojednanie są ważniejsze nawet od uwielbienia.

Konfrontacja w miłości jest również częścią łaski i prawdy:

Mateusz 18:15

A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego.

W pierwszym przypadku, brat „ma coś” przeciwko tobie; w drugim przypadku, ty masz coś „przeciwko niemu”. Czy w jednym czy w drugim przypadku, to na nas spoczywa odpowiedzialność zrobienia pierwszego kroku. Podstawowa wartość pojednania to podejmowanie wysiłku ku odnowieniu relacji bez względu na to czyja jest wina.


Trzeci rodzaj miłości

Malek Gawris i Asher Intrater

Niedawno Malek i Susanne Gavrisowie wyjechali wraz z Betty i ze mną do Brazylii. Cieszyliśmy się, że mogliśmy spędzić z nimi czas i okazać naszą miłość jako Żydzi mesjaniczni i arabscy chrześcijanie. Malek i Suzanne służą wraz z nami w zespole Revive Israel. Są naszymi kochanymi „dziećmi duchowymi” i częścią rozległej rodziny Revive.

W pewnym momencie Malek podzielił się z nami „proroczym objawieniem”, które nazwał „trzecim rodzajem miłości”. W V Mojżeszowej 6:5 jest nakazane: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego”. W III Mojżeszowej 19:18 jest nakazane: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Ale Jeszua nauczał o jeszcze innym rodzaju miłości, znaczniej trudniejszym do zrozumienia. W Mateusza 5:44 powiedział: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych”.

Kochanie nieprzyjaciół ma głębokie znaczenie dla Arabów i Żydów, zarówno jeśli chodzi o ewangelizację jak i o pojednanie. Nasze narody postrzegają siebie jako wrogów od prawie czterech tysięcy lat. Jednak dzięki ofiarnej miłości Jeszuy jesteśmy w stanie pokonać wielkie przeszkody rasowe i polityczne aby kochać siebie nawzajem. Jedynie taka miłość może doprowadzić do prawdziwego i trwałego pokoju (Łukasz 2:14).

„Przekucie mieczy na lemiesze” (Izajasz 2:4) nie rozpocznie się od układu politycznego, ale od zmiany serc. Szczerze, nie sądzimy aby istniało jakiekolwiek polityczne rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, nie ma znaczenia czy powstanie jedno czy dwa różne państwa. Nasze przesłanie jest przede wszystkim duchowe.

Dzięki Ewangelii możemy doświadczyć miłości Bożej. Miłość ta może odmienić nasze serca i przezwyciężyć każdą ciężką sytuację. Nie ma żadnego innego przesłania, innej mocy, innej osoby, które by mogła zmienić serca na tyle, aby dotychczasowi wrogowie kochali siebie nawzajem.


Poznaj twój proroczy etap

Cody Archer dzieli się swoim osobistym świadectwem na temat tego, jak ważne jest poznanie obecnego proroczego etapu naszego życia.

Aby obejrzeć to nauczanie po angielsku, kliknij tutaj.


Podróż apostolska

Ten 8-tygodniowy program (14 kwietnia – 8 czerwca 2017) jest organizowany i prowadzony przez Chaima i Ruti Singermanów (nie jest to program Revive Israel, ale pomagają szerzyć słowo). Zawiera nauczanie biblijne, wycieczki do najważniejszych miejsc w Izraelu i praktyczną służbę w lokalnej mesjańskiej społeczności. Jest adresowany do anglojęzycznych wierzących w każdym wieku.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Chaimem Singermanem pisząc maila na adres chaim.singerman@gmail.com, lub odwiedź ich stronę internetową.

Aby obejrzeć intro, kliknij tutaj.


Inne artykuły

Inne artykuły