>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 24.3 2017 Revive Israel

Trzy kapłaństwa

Asher Intrater

Czasami zadaje się nam pytanie, czy uważamy chrześcijan za „kapłanów”. Pismo wymienia trzy rodzaje kapłaństwa: 2 na ziemi i 1 w niebie: żydowskie lewickie, chrześcijańskie międzynarodowe i niebiańskie duchowe. Najprawdziwszym kapłaństwem jest to duchowe; Jeszua jest naszym kapłanem w niebie (Hebrajczyków 7, Psalm 110). Każdy człowiek wierzący w Mesjasza Jeszuę ma prawo do bycia duchowym kapłanem poprzez modlitwę i oddawanie czci płynące z inspiracji Ducha Świętego (I Piotra 2).

Są dwa główne rodzaje kapłaństwa na ziemi: lewickie i międzynarodowe. Kapłaństwo lewickie ma związek ze Świątynią, tudzież Przybytkiem. Lewici byli jednym pokoleniem z 12. Jestem Żydem, ale nie mogę dowieść lewickiego pochodzenia, w związku z czym nie mógłbym być uznany za Lewitę. Dziś nie mamy Świątyni, dlatego też kapłaństwo lewickie utraciło większość ze swych funkcji. Mimo to, rabiniczny judaizm stara się zachować ramy i światopogląd związany z kapłaństwem poprzez religijne symbole i rytuały.

Jest również kapłaństwo międzynarodowe, obecne dziś w wielu nurtach chrześcijańskich. Jego pionierem był Melchizedek, który ofiarował chleb i wino Abrahamowi (I Mojżeszowa 14). Symbole te są dziś obecne wszędzie tam gdzie spożywa się wieczerzę złożoną z chleba i wina (I Koryntian 11). Chleb i wino są odpowiednikami ofiary ze zwierząt składanej w Świątyni. Międzynarodowe kapłaństwo nie zastępuje Świątyni ani składanych w niej ofiar (Jozue 22); jest ono przedłużeniem kapłaństwa żydowskiego.

Szanujemy kapłaństwo zarówno w żydowskiej jak i chrześcijańskiej tradycji i uznajemy, że wszystkie te symboliczne znaki wskazują na duchowe kapłaństwo Jeszuy w Niebie.


Wiara w Tel Aviv – część 2

Moti Cohem

W zeszłym tygodniu podzieliliśmy się z wami wiadomością o naszym kursie „Podstawy Wiary”, jaki zaczęliśmy w kongregacji Tiferet Jeszua. Mówiliśmy również o „M” – jednym z naszych niedawnych kursantów, który pragnie się ochrzcić pod koniec kursu. W tym tygodniu chcemy się z wami podzielić kolejnym świadectwem – historią „R”.

„R” dołączyła do naszej kongregacji jakiś miesiąc temu, po tym jak znalazła nas w Internecie. Miała ciężkie życie i zmagała się z odrzuceniem. W końcu zdała sobie sprawę, że potrzebuje Boga, ale nie interesowała ją religia. Kiedy usłyszała o Jeszui i zaczęła oglądać wideo na Jego temat – po prostu się w Nim zakochała. Wiedziała, że tylko On może jej pomóc, i tak właśnie znalazła nas. Nie upłynął tydzień od dnia kiedy pojawiła się wśród nas, kiedy zaproponowaliśmy aby dołączyła do kursu. Zgodziła się i od tego momentu nie oglądała się wstecz. Obecnie aktywnie angażuje się w działania wśród biednych i potrzebujących w Tel Aviv i wyraźnie widzimy, że Pan dał jej serce do posługiwania.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej o kongregacji Tiferet Yeshua w Tel Aviv lub chciałbyś usłyszeć więcej świadectw o tym co Bóg czyni w tym mieście, odwiedź proszę naszą stronę internetową na www.tiferetyeshua.org


Podróż Revive Israel do Japonii 2017

Cody i Andrew odbywają podróż po Japonii, nauczając o Królestwie Jeszui i dzieląc się hebrajskim uwielbieniem z naszymi japońskimi braćmi i siostrami w Panu. Niedawno byli w Kościele New Revelation Church (Kościele Nowego Objawienia) w Nagoya. Kliknij tutaj aby obejrzeć jak Bóg buduje mosty pomiędzy Izraelem a Japonią!


Modlitwa o naród żydowski

Asher głosi na temat tego jak ważna jest modlitwa o zbawienie narodu żydowskiego i jakie przynosi skutki.

Kliknij tutaj oby obejrzeć po angielsku.


Inne artykuły

Inne artykuły