>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 31.3 2017 Revive Israel

Czym są żydowskie/hebrajskie korzenie?

„Żydowskie korzenie” lub „hebrajskie korzenie” są w dzisiejszym Ciele Chrystusa bardzo popularną kwestią; pisanych jest na ten temat wiele książek, powstają służby nauczające w tym temacie, portale internetowa, itp. Po wiekach „Teologii Zastąpienia” i postawy antysemickiej płynącej z tradycyjnego Kościoła, jesteśmy światkami przebudzenia się chrześcijańskiego „filo-semityzmu” i zainteresowania Izraelem. Dziś wiele milionów chrześcijan na całym świecie otrzymują objawienie i zrozumienie Pisma w kwestii potrzeby dobrej relacji z Izraelem i narodem żydowskim. Dla wielu oznacza to nauczanie o „żydowskich korzeniach”, które może przybierać różne formy: studiowanie Tory, przestrzeganie biblijnych/żydowskich świąt, zrozumienie „hebrajskiego” sposobu myślenia, wycieczki do Ziemi Świętej, branie udziału w wieczerzy paschalnej, wspieranie Izraela politycznie, itp., itd.

W tym artykule (i w nadchodzących 2 lub 3) chcemy przyjrzeć się bliżej nauczaniu na temat „Korzeni”, które najczęściej bazuje na fragmencie mówiącym o żydowskich korzeniach w najbardziej bezpośredni sposób – Drzewo Oliwne z Rzymian 11:16-24. Co ten termin tak naprawdę znaczy w kontekście biblijnym? Jak rzymscy chrześcijanie, do których Paweł zaadresował ten list, rozumieli to nauczanie? Jak powinniśmy stosować je dzisiaj?

Drzewo oliwne i jego korzenie – Rzymian 11:16-24

Apostoł Paweł pisze o drzewie oliwnym narodu Bożego, jego gałęziach i korzeniach. Słowo „korzeń” występuje w wersetach 16-18 czterokrotnie. Ogólnym przesłaniem tych wersetów jest, po pierwsze, przypomnieć pogańskim, rzymskich chrześcijanom (gałązkom z „dzikiego” drzewa oliwnego), że zostali w cudowny i niespodziewany sposób „wszczepieni” do drzewa oliwnego narodu Bożego – drzewa, które przez wiele, wiele pokoleń było „zasadzone” tylko w narodzie żydowskim („szlachetne”, naturalne, rdzenne gałęzie). Następnie apostoł surowo przestrzega Rzymian aby nie stawali się aroganccy i nie wynosili się ponad gałęzie naturalne, żydowskie, i aby pamiętali, że to nie oni dźwigają korzeń, lecz korzeń ich (w. 18). Apostoł jasno i wyraźnie definiuje trzy rodzaje gałęzi (żydowscy wierzący, pogańscy wierzący i żydowscy niewierzący – gałęzie „odłamane”), ale zdaje się, że nie mówi w taki sam, wyraźny sposób, czym jest korzeń; Pismo nie mówi też o nim jako o „żydowskim” czy „hebrajskim” Korzeniu.

W historii Kościoła bibliści proponowali nam cztery możliwe interpretacje tego, czym jest korzeń: 1) Jezus we własnej osobie – „korzeń i ród” dawidowy (Obj 22:16). 2) Patriarchowie i patriarchalne (Abrahamowe) przymierze, na podstawie wersetów 11:28-29. 3) Naród żydowski / Izrael. 4) Żydowska społeczność wierzących żyjąca w pierwszym wieku, reprezentowana szczególnie przez apostolski kościół w Jerozolimie.

Co o tym sądzisz? Proszę, przestudiuj te fragmenty i przemyśl je do czasu gdy zajmiemy się w wkrótce częścią drugą. Spróbuj, w miarę możliwości, nie              „wkładać” do tekstu żadnej twojej teologii czy pomysłów; spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś poganinem, rzymskim chrześcijaninem (niektórzy z nich znali Żydów, inni nie), który słucha tego publicznie odczytywanego listu podczas spotkania uwielbieniowego. Jak by on brzmiał? Kim lub czym jest tajemniczy korzeń??


Revive Israel w Japonii

Andrew i Cody od dwóch tygodni podróżują po Japonii. Byli w Nagoya, Tokio, Sapporo i Osaka gdzie spotkali się z młodymi liderami nadchodzącego pokolenia kościoła w Japonii. Zostali ciepło przyjęci i nie mogą się doczekać aż znów tam wyjadą.

Pan czynił nową rzecz wśród kościołów japońskich na przestrzeni ostatnich pięciu czy sześciu lat. W tym czasie narodził się między-zborowy ruch modlitewny złożony z początkowo nielicznej sieci kościołów japońskich, które miały pasję do modlitwy, przede wszystkim o Izrael. W miarę modlitwy rosła ich miłość do Izraela. Teraz, po kilku wizytach w Izraelu, dążą do bliższej relacji z wierzącymi w tym kraju. Proszę, módl się o mądrość i łaskę na czas pogłębiania tych relacji.


Dusza za duszę

Asher Intrater zagłębia się w znaczeniu słowa „dusza” i głosi o ofierze jaką Jeszua złożył za nasze przewinienia.

Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Inne artykuły

Inne artykuły