>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 26.5 2017 Revive Israel

Modlitwa w Święto Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie [zaproszenie wideo]

Przez wiele lat przyświecała nam wizja Drugiej Pięćdziesiątnicy z Dziejów 2:17 – w Księdze Dziejów i Księdze Joba zawarte są prorocze obietnice tego, że Bóg „w dniach ostatecznych wyleje swego Ducha na wszelkie ciało”. Choć niektórzy uważają, że wszystko to ustało i zakończyło się w pierwszym wieku, Pismo wydaje się wyraźnie wskazywać, że punkt kulminacyjny i jeszcze większe przebudzenie mają dopiero nastąpić.

Modlimy się więc co roku w święto Szawuot (Święto Tygodni, Pięćdziesiątnica) aby to przebudzenie nadeszło. Prosimy też was, abyście do nas dołączyli. To zaproszenie do wstawienniczej modlitwy opiera się na kilku założeniach:

  1. Mamy obietnicę przyszłego przebudzenia
  2. Jest ono związane ze świętem Szawuot
  3. Nasza modlitwa może pomóc w wypełnieniu się tej obietnicy.

Te trzy założenia wynikają bezpośrednio z tekstu i kontekstu Księgi Joela i Dziejów, co więcej, Apostoł Paweł również daje nam co do tego wskazówki i potwierdzenie. „Albowiem Paweł postanowił minąć Efez (…); śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na Zielone Święta w Jerozolimie” – Dzieje 20:16. Dzieje się to jakieś dziesięć lat lub później po wylaniu się Ducha w święto Pięćdziesiątnicy.

Święto Szawuot (Zielonych Świąt) jest tu konkretnie wskazane. W oczach Pawła, Święto to ma jakieś teraźniejsze i przyszłe znaczenie. W dodatku, śpieszy się. Śpieszy się, bo jest to dla niego ważne. Dla nas jest to tak samo ważne jak i dla niego. Stawienie się w Jerozolimie było oznaką, że wiele to dla niego znaczy.

Być może Paweł rozumiał proroctwa podobnie jak my: czuł przynaglenie aby modlić się w Jerozolimie w dzień Pięćdziesiątnicy o przyszłe dopełnienie się proroctwa o Pięćdziesiątnicy, podczas którego nastąpi przebudzenie zarówno w Izraelu jak i na całym świecie. Módlmy się i wierzmy.

Obejrzyj wideo promocyjne po angielsku.


Stanęły stopy nasze w bramach twych, o Jeruzalem

W tym tygodniu świętowaliśmy „Dzień Jerozolimy” upamiętniający odzyskanie Jerozolimy w roku 1967. Nazwa „Dzień Jerozolimy” została zaczerpnięta z Psalmu 137:7.

Nasz drogi przyjaciel Hanoch Maoz ponownie podzielił się z nami swoją historią. Był w oddziale, który wysadził zamkniętą Bramę Syjonu gdy wojska wkraczały to Starego Miasta i szły ku Ścianie Płaczu. Doświadczenie ponadnaturalnej ochrony swego życia, wśród latających pocisków, widząc jak umierają jego koledzy żołnierze i jak eksplodują bomby, sprawiło, że nawrócił się.

Hanoch wspomniał, że po Wojnie zauważył, jak werset z Psalmu 122:2 dosłownie wypełnił się w jego życiu: „Stanęły stopy nasze w bramach twych, o Jeruzalem” – Psalm 122:2. Powiedzieliśmy mu: „No tak… ale nie ten werset nie mówi, że masz po drodze wysadzać bramy.”

Dzień Jerozolimy to wypełnienie się Bożej obietnicy danej królowi Dawidowi 3000 lat temu, oraz proroctwa Jeszuy danej 2000 lat temu o tym, że Jerozolima będzie zdeptana przez pogan „aż się dopełnią czasy pogan” – Łukasz 21:24. Skoro Bóg był wierny i dochował swych obietnic nawet po 2000 czy 3000 lat, w sytuacji gdy wydawało się to niemożliwe, możemy być pewni, że reszta proroctw również się wypełni.


Fragmenty przemówienia Trumpa w Arabii Saudyjskiej

Clarion Project – artykuł oryginalny autorstwa Ryana Mauro

Trump wygłosił kilka bardzo mocnych stwierdzeń w trakcie swego przemówienia w Arabii Saudyjskiej, które zasługują na uwagę:

1) To wybór pomiędzy dwoma scenariuszami przyszłości – i jest to wybór, którego Ameryka za was NIE MOŻE dokonać. Lepsza przyszłość będzie możliwa jedynie wtedy, gdy wasze narody wypędzą terrorystów i radykałów. WY – PĘ – DZĄ.

Jest to najbardziej bezpośredni i agresywny język w stosunku do radykalnego islamu jaki słyszeliśmy od amerykańskiego prezydenta od czasów września 2001.

2) Przywódcy religijni muszą wyraźnie podkreślać, że barbarzyństwo nie doprowadzić was do chwały – oddanie się złu nie przysporzy wam honoru. Jeśli wybierzecie ścieżkę terroru, wasze życie będzie puste, wasze życie będzie krótkie, a WASZA DUSZA ZOSTANIE POTĘPIONA.

Trump wezwał przywódców religijnych, aby wzięli odpowiedzialność nie tylko za to, czego nauczają, ale za to co aprobują poprzez milczenie.

3) Oznacza to szczere przeciwstawienie się kryzysowi jakim jest ekstremizm islamski i islamskim grupom terrorystycznym przez niego inspirowanym. Oznacza to również wspólny sprzeciw dla mordowania niewinnych muzułmanów, przemocy wobec kobiet, prześladowania Żydów i rzezi chrześcijan.

Poprzez wymienienie wszystkich ofiar razem, Trump uznał miejsce Izraela w walce przeciwko islamskiemu ekstremizmowi.

4) Rzeczywiste żniwo działań ISIS, Al-Kaidy, Hezbollahu, Hamasu i wielu innych grup musi być liczone nie tylko w liczbie zabitych. Musi być również liczone w pokoleniach pogrzebanych marzeń.

Wołając o opór, Trump umieścił Hamas na swej liście islamskich grup radykalnych, które przyczyniły się do obecnego chaosu na Bliskim Wschodzie.

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ.


Ewangelizacja w Tajlandii

Sprawozdanie z niedawnej podróży Tala do Tajlandii.

Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Inne artykuły

Inne artykuły