>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 9.6 2017 Revive Israel

Bądź zadowolony: Cztery wielkie napomnienia z Filipian 4

Daniel Juster

List do Filipian jest jedną z ksiąg jakie napisał Paweł będąc w więzieniu, a jako więzień, nie wiedział czy będzie żyć czy umrze. Osoba znajdująca się w takim położeniu pisze o tym co jest pierwszorzędnie ważne dla kongregacji, której założenie okupił płacąc za to wielką cenę.

W pierwszym rozdziale Paweł usilnie stara się zachęcić Filipian wieścią, że jego uwięzienie przynosi dobre owoce dla Królestwa i że Ewangelia rozprzestrzenia się dzięki jego świadczeniu z więzienia. Drugi rozdział podaje przykład Mesjasza, który zostawił ojcowski tron, cierpiał i zmarł wśród okropnego bólu i upokorzenia, a następnie został wywyższony w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Również nas ma cechować ta sama pokora i chęć złożenia w ofierze naszego życia abyśmy mogli być wzbudzeni tak jak on - ku życiu wiecznemu. Rozdział trzeci ostrzega nas przed fałszywymi nauczycielami i ponownie stwierdza, że naszym celem jest poznanie Go, mocy jego zmartwychwstania oraz współuczestniczenie w jego cierpieniach prowadzące do życia wiecznego.

Niemniej jednak, końcowe napomnienia są niezwykle klarowne i mocne. Jeśli wprowadzimy w czyn cztery rzeczy nakazane w rozdziale czwartym, nasze życie w cudowny sposób dozna gwałtownej przemiany. Po pierwsze, mamy się zawsze radować (w. 4). Wypełniamy ten nakaz poprzez zaniechanie zmartwień i przedstawianie naszych wszystkich próśb Bogu, wkraczając w Boży pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie (w. 6).

Po drugie, mamy okiełznać nasz umysł (w. 8). Innymi słowy, mamy myśleć o tym co prawdziwe, szacowne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia (cnotliwe i godne pochwały). Dyscyplinowanie naszego umysłu jest kluczem do chodzenia w wierze, pokoju i radości. Osoba, której umysł jest zawsze wypełniony dobrymi rzeczami, urzeka swą wiarą i optymizmem.

Po trzecie, mamy podążać za dobrymi przywódcami. W tym przypadku Paweł przedstawia swój własny przykład. Ludzie potrzebują przywódców aby za nimi podążać, tak samo jak podążają za Mesjaszem. Paweł mówi, że mamy podążać za nim tak, jak on podąża za Mesjaszem. Aby wzrastać, potrzebujemy dobrych przywódców będących dla nas przykładem (w. 9).

Po czwarte i ostatnie, mamy być zadowoleni (w. 11-13, w. 19). Zadowolenie to wynika z zaufania Mesjaszowi i z przekonania, że działamy zgodnie z wolą Bożą. Będziemy zadowoleni w każdej sytuacji, czy to ciesząc się bogactwem czy też siedząc w celi więziennej. Możemy uczynić wszystko poprzez Mesjasza (w. 13). Wielcy święci, którzy byli więzieni, byli świadectwem tego wielkiego zadowolenia, a i sam Paweł prawdziwie świadczy będąc w takiej sytuacji. Gdy jesteś zadowolony i hojny, Bóg obficie cię zaopatruje (w. 19).

Obyśmy wszyscy byli posłuszni Pismu w tych czterech rzeczach: zawsze się radować, dyscyplinować nasze myślenie, podążać za nauczaniem i przykładem dobrych liderów i, ostatecznie, być zadowolonym w każdej sytuacji.


WIEŚCI Z KONFERENCJI RESTORE 2017

W zeszłym tygodniu zakończyliśmy 37. Coroczną konferencję przywódców Tikkun America oraz konferencję weekensdową „RESTORE”. Tematem konferencji była „Chwała, Modlitwa i Moc”, na bazie Efezjan 1:18-19b.

Sieć Tikkun America zgromadziła wiele kongregacji i przyjaciół, a jej konferencja miała historyczne znaczenie w kilku wymiarach. Po raz pierwszy od kilku lat wszyscy założyciele Tikkun wspólnie usługiwali. Asher, Dan i Eitan głosili na temat odnowienia Izraela i współpracy z narodami, o głębi uwielbienia oraz o ojcowskim sercu w kontekście posługi apostolskiej. Dołączył do nas również Mike Bickle – nasz długoletni przyjaciel (znamy się ponad 25 lat) i ojciec współczesnego ruchu modlitwy 24/7. Paul Wilbur, Justin Rizzo (IHOP-Kansas City) oraz kilka zborowych grup uwielbienia poprowadziło uczestników w głębokim i pełnym mocy uwielbieniu Jeszuy. Wszyscy przywódcy podzielili się wzruszającym świadectwem o pokorze i relacjach przymierza, które odziedziczyły drugie i trzecie pokolenie powstających liderów.

Był to również pierwszy rok kiedy główne sesje konferencyjne były transmitowane na żywo przez Internet. Setki przyjaciół dołączyło do nas z całego świata i tysiące więcej obejrzało kazania z archiwum. Wielu mówiło, że to najlepsza konferencja w jakiej kiedykolwiek uczestniczyli!


Zdobywanie ziemi

W poniższym nauczaniu podczas podróży Baruch Haba 2017 Asher dzieli się na temat naszego powołania do zdobycia naszych narodów dla Królestwa Jeszuy.

Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Szawuot 2017

Mieliśmy cudowny czas w tym roku, dziękuję za to że dołączyliście do nas i do zobaczenia za rok!

Aby obejrzeć, kliknij tutaj.


Inne artykuły


Inne artykuły