>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 16.6 2017 Revive Israel

Rozpraszamy owce?

Asher Intrater

Jednym z cudownych przejawów łaski jakie otrzymujemy od Boga przez Jeszuę, oprócz przebaczenia grzechów, życia wiecznego i Szekiny – obecności Ducha Świętego, jest moc i autorytet do uzdrawiania chorych i wyrzucania demonów. Choć to ostatnie jest przedstawiane w świecie rozrywki jako pewnego rodzaju dziwaczny, fałszywy i mroczny rytuał, to tak naprawdę wyrzucanie demonów jest zwyczajnym wydarzeniem w życiu prawdziwych uczniów Jeszuy, tak długo jak idzie ono w parze ze szczerą pokutą i postanowieniem życia w czystości i prawości gdy już demony zostaną wypędzone.

Chociaż myśl o możliwości wypędzania demonów jest tak ekscytująca, mamy również do czynienia z szerszą, bardziej złożoną walką duchową przeciwko działaniom diabelskim. Pojedyncze demony powodują grzech i choroby, podczas gdy zadaniem potężniejszych sił zła jest zniszczenie całej społeczności wiary. Ten zmasowany atak na Eklezję zachodzi na trzech płaszczyznach:

  1. Oskarżanie braci
  2. Podział kościoła
  3. Rozpraszanie owiec

Jak na ironię, osoby najbardziej entuzjastycznie nastawione na uzdrawianie i wypędzanie demonów są czasem używane przez diabła aby czynić znacznie większe szkody w społeczności wierzących.

Izrael i Kościół są opisane jako uwielbiona narzeczona znajdująca się pod atakiem złego węża – Szatana (Objawienie 12). Główna część tego ataku jest opisana w następujący sposób:

oskarżał ich [naszych braci – przyp. tłum.]” – Objawienie 12:10

„Bracia” w tym tekście oznaczają oczywiście wierzących w Jeszuę. Oskarżenie przychodzi zwykle w formie plotki i narzekania ukrytych pod postacią niby szczerego „napomnienia”. Oskarżanym „bratem” może być każdy, jednak zwykle atak demoniczny wymierzony jest w przywódców. Gdy dołączamy się do plotkowania i narzekania na pastorów i innych liderów, potencjalnie możemy stać się oskarżycielem braci użytym przez demona, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Drugi rodzaj ataku jest jeszcze gorszy: to nie tylko oskarżanie braci ale powodowanie rozłamów w Ciele. Mówiąc o walce duchowej, Jeszua powiedział:

Każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje” – Łukasz 11:17

Czasem ludzie są tak pewni swych racji, że są skłonni dokonać podziału w Ciele. Szkoda wyrządzona przez „podział kościoła” jest często o wiele gorsza niż z pozoru właściwy powód do podziału. (Oczywiście, pewna moralna dyscyplina jest niezbędna i odpowiadamy przed zborem i przywódcami. W przypadku grzechu, podział może być uzasadniony. Jest to jednak coś innego niż dzielenie zboru z powodu różnicy opinii.)

Najgorsza płaszczyzna jest nazwana przez Jeszuę działaniem złodzieja, niszczyciela lub wilka. Jeszua jest Dobrym Pasterzem, ale wróg przychodzi i:

porywa i rozprasza owce” – Jan 10:12

Istnieje pewne poważne zwiedzenie, propagowane przez niektórych z najbardziej zagorzałych wierzących, którzy twierdzą, że nie ma powodu aby należeć do jakiegoś zboru czy kongregacji. Aby poprzeć swe kłamliwe rozumowanie używają wszelkiego rodzaju duchowych argumentów, ale ostatecznie prowadzi to do tego, że słabi i bezbronni wierzący są wystawieni na atak „bram piekła” (Mateusz 16:18), które rozpraszają owce i odciągają je od owczarni i pasterzy.

Niech ten sam entuzjazm, który okazujemy przy uzdrawianiu chorych i wypędzaniu demonów, towarzyszy nam w odpieraniu demonicznych ataków na całą społeczność wiary.


Syn przykazania: świadectwo

Moti Cohen

Parę tygodni temu głosiliśmy na temat znaczenia Bar Micwy i obiecałem podzielić się z wami świadectwem tego jak jedna z takich uroczystości przemieniła życie pewnego konkretnego Izraelity.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na szerzenie ewangelii jest organizacja w zborze wydarzeń otwartych dla wszystkich ludzi. W Izraelu, w kongregacji Tiferet Jeszua, wielu z nas jest jedynymi wierzącymi w całej rodzinie. Niektórzy mają jednego czy dwóch wierzących krewnych, ale na tym się kończy. Z tego właśnie powodu, gdy przygotowywaliśmy się do niedawnej uroczystości Bar Micwy, modliliśmy się aby Bóg otworzył drzwi do serc wszystkich członków naszych rodzin, którzy przyjdą na to wydarzenie. Jak w wielu innych przypadkach, daje nam to możliwość do głoszenia ewangelii ludziom, którzy już o niej słyszeli ale i tak odmówili przyjścia do kongregacji. A więc, podczas tygodnia Bar Micwy, modliliśmy się między innymi o nasze rodziny.

Na uroczystość, razem z członkami rodziny, przyszło co najmniej dziesięć niewierzących osób. Po tym jak dwoje dzieci których dotyczyła Bar Micwa przeczytało fragmenty z Tory i po zakończeniu kazania, podeszli do mnie rodzice D – jednego z nich. Zdaje się, że Bóg odpowiedział na nasze modlitwy, ponieważ ojciec D, który już wcześniej widział miłość jaką ta kongregacja ma dla jego rodziny, powiedział, że chciałby dowiedzieć się jakie znaczenie ma chrzest w imię Jeszuy po to aby dokonać tego aktu wiary i ochrzcić się. Jego żona modliła się o niego przez 15 lat aby jej mąż oddał życie Panu, a Bóg właśnie odpowiedział!


Krańce ziemi

W poniższym wideo Youval opowiada o pewnych bardzo szczególnych gościach, których mieliśmy przywilej niedawno przyjąć.

Aby obejrzeć wideo po angielsku, kliknij tutaj.


Szekel i Szemesz

W tym krótkim nauczaniu Aszer głosi na temat pewnej bardzo ważnej zasady, według której powinniśmy żyć, a która ma związek z naszymi codziennymi relacjami z ludźmi.

Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.


Inne artykuły


Inne artykuły