>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 30.6 2017 Revive Israel

Apostoł w oryginalnym kontekście (Część 2)

Cody Archer

Część 1 na stronie Revive Israel!

W ciągu ostatnich 50 lat nastąpiło przyspieszenie w odnowieniu apostolskiego - proroczego przywództwa w ciele Mesjasza na całym świecie. Z oryginalnego znaczenia słowa „apostoł” możemy się nauczyć wielu duchowych zasad, które precyzują nam rolę dzisiejszych apostołów. Tak, wszyscy zostaliśmy posłani przez Króla Jezusa, ale nie wszystkim została dana łaska i obdarowanie do przewodzenia jako apostoł (Ef. 4:11).

Jezus jest pierwszym Apostołem, który został posłany przez Ojca w niebie na „obcy teren” zwany ziemią, aby przemienić ją tak, aby upodobniła się do nieba. Tak samo jak rzymscy apostołowie byli posyłani przez Rzym i tak jak Jezus wysłał swych apostołów z Jerozolimy 2000 lat temu, tak Bóg dzisiaj wciąż posyła apostołów na cały świat aby prowadzili Jego Kościół w misji ekspansji Królestwa.

Pięcioraki zespół

Kościół na całym świecie ma być prowadzony przez apostołów pracujących z wyszkolonymi zespołami proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli. Razem zakładają wiele „kolonii” (ekklesia – zbory/kongragacje), z których każdy ma tę samą misję – uczynić ziemię podobną do nieba! Opis pracy apostoła zawiera utrzymanie jedności w zespole oraz jego skoncentrowania na misji na którą został posłany, nie zaniedbując poleceń i życzeń Króla.

Apostołowie mają utrzymywać kontakt i pozostawać we wzajemnej uległości wobec innych apostołów. Nie są w stanie wypełnić misję samodzielnie. Gdy unikatowe i różnorodne obdarowania prorocze, ewangelizacyjne, pastorskie i nauczycielskie są poddane apostolskiemu przywództwu, sprawia to, że są niepowstrzymanym zespołem dokonującym ekspansji Królestwa, a bramy piekieł nie mogą go przemóc (Mat 16:18).

Prorok skupia się na regularnej łączności z „rządem-bazą” (czyli niebem!) i na bieżąco przekazuje zespołowi to, co słyszy w Duchu. Ewangelista skupia się na zapraszaniu wszystkich „z obcego terytorium” do nabycia obywatelstwa Królestwa, które jest oferowane darmo. Pastor koncentruje się na usługiwaniu, karmieniu i jednoczeniu obywateli. Nauczyciela skupia się na nauczaniu konstytucji (Słowa Bożego) i kultury Królestwa. Apostoł koncentruje się na ogólnym obrazie i upewnia się, że członkowie jego zespołu, wraz z nim samym, rzetelnie wyposażają obywateli do wypełnienia misji „kolonizacji” ziemi kulturą Nieba.

Skupiony na pokoleniach

Apostoł skupia się nie tylko na przewodzeniu swoją drużyną, ale również na łączeniu pokoleń. We wnętrzu prawdziwego apostoła znajduje się serce ojca (1 Kor 4:15). Pomnażanie siebie oraz wizji Królestwa i przekazanie jej następnemu pokoleniu nie jest odkładane na późniejsze lata jego życia, ale jest style życia, które prowadzi kilkadziesiąt lat.

Jezus i autorzy Nowego Testamentu nie problemu aby użyć słowa apostoł we współczesnych im czasach, dlaczego więc my mamy z tym problem?


Puste naczynia

Harold Walker

Odczuliśmy, że Pan zwrócił nam szczególną uwagę na „czekanie na Pana”. Jednak możemy w pełni czekać na Pana tylko wtedy gdy przestaniemy wierzyć w wartość naszych własnych wysiłków. Uczniowie przed dniem Pięćdziesiątnicy nie mieli pojęcia jak długo będą musieli czekać na zesłanie Ducha według otrzymanej obietnicy. Jezus powiedział po prostu: „Czekajcie!” Potem, „nagle”, głośny dźwięk jakby wiatru wdarł się do domu gdzie przebywali i zostali wszyscy wypełnieni Duchem.

Bóg wzbudza na całym świecie wiele różnorakich grup modlitewnych, które będą miejscami tego „nagłego” wiatru z nieba, który przyjdzie w tym samym momencie na całym świecie. Wylanie Ducha podczas pierwszej Pięćdziesiątnicy było tylko próbką wielkiego wylania się Ducha na wszelkie ciało, jakie nastąpi w tych czasach ostatecznych.

Obecnie powinniśmy podejmować działania przygotowawcze, takie jak:

  1. Nieustanna modlitwa
  2. Zachęcanie innych do tworzenia regularnie się spotykających grup modlitewnych, skupionych na tym celu
  3. Zachęcanie ludzi do oczyszczenia się z próżnych myśli i napełniania się medytacją nad Bożym spisanym słowem.

Przypomniano mi również o nakazie jaki Elizeusz dał wdowie – aby zebrała jak najwięcej pustych naczyń a następnie zamknęła drzwi i zaczęła lać do nich olej, który przestał się lać dopiero gdy nie miała już więcej pustych naczyń. Jeśli więc wierzymy w to, że nadchodzi tak wielkie wylanie Ducha, musimy wspólnie zebrać tak wiele pustych naczyń jak to tylko możliwe tak, aby gdy nadejdzie, nie przestało się lać!


Wzajemne poddanie – Ariel i Jeremiasz

W poniższym wideo Ariel i Jeremiasz opisują swoje doświadczenie w służbie wierzącym w Japonii oraz przesłanie jakie Bóg im dał dla tego narodu – przesłanie o ich doświadczeniu jako liderów pozostających w relacji wzajemnego poddania jeden drugiemu.

Aby obejrzeć po angielsku, kliknij tutaj.

Napisy dostępne również po polsku.


Inne artykuły

Inne artykuły