>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 11.8 2017 Revive Israel

Wierzące dzieci z rozbitych rodzin w Izraelu – jak możesz pomóc

Hipoterapia wykorzystuje konie aby pomóc dzieciom i dorosłym w poprawie ich fizycznego i psychicznego zdrowia. Jako Revive Israel przekonaliśmy się, że to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie przynosi bardzo dobre rezultaty wśród wierzących dzieci z naszej społeczności, które pochodzą z rozbitych rodzin lub są wychowywane przez tylko jednego z rodziców. Kliknij poniżej jeśli chcesz usłyszeć świadectwa matek mówiących o przemianie jakiej doświadczyły ich dzieci oraz jeśli chcesz zasponsorować kolejne 40 dzieci w nadchodzącym roku!

Napisy dostępne również po polsku.

OBEJRZYJ


Phobeo: Bojaźń Pana

Asher Intrater

W języku hebrajskim istnieją dwa słowa oznaczające „strach”: Pachad - פחד - to strach w znaczeniu ogólnym. Yir’ah - יראה - to rodzaj strachu połączonego z szacunkiem, w odniesieniu do autorytetu, mocy i świętości.

W grece mamy jedno słowo – Phobeo, z którego wywodzą się słowa mające związek z „fobią”. Wyraz ten występuje około sto razy w Nowym Przymierzu i siedem razy w 12 rozdziale Łukasza, gdzie Jeszua definiuje bojaźń Pana.

Choć w Łukasza 12 użyte jest tylko jedno słowo, posiada ono trzy różne znaczenia, zależnie od kontekstu. Dwa są negatywne, jedno pozytywne.

  1. Werset 4 (dwa razy): Tchórzliwość, bojaźliwość, strach przed człowiekiem, strach przed złem – negatywne
  2. Werset 5 (trzy razy): Święty, nabożny strach wobec Boga – pozytywne
  3. Wersety 7 i 32: niepewność, zmartwienie, strach przed odrzuceniem przez Boga – negatywne.

Łukasz 12:4 - nie bójcie się tych, co zabijają ciało, i nic więcej uczynić nie mogą.

Jako wierzący w Jeszuę i Boga Izraela, powinniśmy być nieustraszeni i waleczni. Tchórzliwość nie jest częścią naszego charakteru, ponieważ nie jest częścią charakteru Boga. Nie boimy się zła, złych ludzi, diabła ani żadnej nikczemności. „Strach przed człowiekiem” nas nie dotyczy.

Z drugiej strony, boimy się Boga.

Łukasz 12:5 - Ja wam pokażę, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który, gdy zabije, może wrzucić do piekła. Tak, powtarzam wam, tego się bójcie.

Bóg jest święty i wszechmocny. Karze zło. Bojaźń Pana jest wieczna. Czysta cześć oddawana Jego świętości i mocy oraz nienawiść do zła są piękne. Gdy dzieją się wielkie cuda, towarzyszyć i m musi bojaźń Boża. Ten który ma moc uzdrawiać choroby, ma również moc ukarania grzechu. Zarówno grzech jak i choroba są złem. Święta moc Boża niszczy zło.

Jeśli chcemy cieszyć się mocą Bożą, która uzdrawia chorych, powinniśmy też żyć w bojaźni przed Jego mocą ukarania grzechu. Moc Boża ku niszczeniu zła jest niesamowita. „Respekt” i „zachwyt” to dobre słowa definiujące bojaźń Pana. On budzi respekt, a my stajemy w podziwie i w zachwycie.

Łukasz 12:7, 32 - Nie bójcie się! Wy warci jesteście więcej niż wiele wróbli… Nie bój się, mała gromadko, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.

Nie boimy się Boga tak jak gdyby był zły. Bóg jest dobry. Kocha nas. Jesteśmy cenni w Jego oczach. Pragnie dać nam wszystko co dobre. Nie musimy być niepewni o swój los, bać się odrzucenia czy trwać w samo-potępieniu.

Bóg kocha nas tak bardzo, że usuwa z nas wszelki cień wątpliwości i zmartwienia. Jego miłość akceptuje nas w zupełności. Odszukajmy tę piękną równowagę: nie jesteśmy strachliwi ani niepewni siebie, ale cechujemy się świętą, pełną zachwytu, piękną bojaźnią Bożą.


Czy Bóg poddaje nas próbom?

Jeszua uczył nas, abyśmy w modlitwie prosili Boga aby nie wiódł nas na pokuszenie. Czy oznacza to w takim razie, że Bóg naprawdę wiedzie nas na pokuszenie? Przez lata unikałem tego tematu, ponieważ nie chciałem w to wierzyć. Słowo jednak wskazuje, że jest to prawda.

Napisy dostępne również po polsku.

OBEJRZYJ


„Powitajcie Króla Chwały” – Święto Namiotów, 9 -13 października 2017, Jerozolima

Różni izraelscy, mesjańscy przywódcy spotkali się celem zgromadzenia resztki wierzących z wielu narodów aby „Powitać Króla Chwały”.

Mamy wiele powodów aby sądzić, że obecny rok 2017 ma znaczenie prorocze. Wspólnie z resztką wierzących z wielu plemion, języków i narodów chcemy raz jeszcze powitać Króla Chwały w Jerozolimie. Wierzymy, że jesteśmy na progu nowego sezonu Bożej chwały zamieszkującej w Ciele Chrystusa na całym świecie – zgodnie z Izajasza 60. Wierzymy również, że wydarzenie to wyznaczy nowy okres Bożej obecności wśród Jego ludu w Izraelu oraz początek wypełniania się wielu wydarzeń Czasów Ostatecznych (NIE twierdzimy, że w okres ten jest czasem powtórnego przyjścia Jeszuy!).

Chcemy zaprosić ciebie, twoją rodzinę, twe plemię i naród do przybycia do Jerozolimy na to szczególne zgromadzenie podczas święta Sukkot 2017.

Powstań, rozbłyśnij jasnością, Jeruzalem, albowiem twa światłość przybyła i chwała Jahwe wzeszła nad tobą! Bo oto ciemność zalega ziemię i mrok otula narody. Ale nad tobą wschodzi blask Jahwe i Jego chwała widnieje nad tobą! I obce narody podążą do twojej światłości (Izajasz 60:1-3).

Avi Mizrahi—Tel Aviv; Claude Ezragouri—Tiberias; Tony Sperandeo—Kfar Saba; Shmuel Birnbaum—Bat Yam; Israel Pochtar—Aszdod; Benjamin Berger, Asher Intrater, Eddie Santoro i Ariel Blumenthal—Jerozolima; Tal Robin—Maale Adumim

Więcej informacji na wtkog.com


Inne artykuły

Inne artykuły