>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 25.8 2017 Revive Israel

Hebrajskie korzenie ordynacji

Asher Intrater

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami dość absurdalnego fenomenu – niektórzy roszczą sobie prawa do duchowego autorytetu oraz namaszczenia, przede wszystkim poprzez tytuły jakie sobie nadają oraz publikację ogłoszeń promocyjnych swojej osoby w mediach społecznościowych.

Hebrajska koncepcja autorytetu wyrażona w Zakonie, Księgach Proroczych oraz w Nowym Przymierzu wygląda jednak zupełnie inaczej. Władza i namaszczenie pochodzą od Boga i są przekazywane za zgodą osób zaangażowanych w ich udzielanie.

W IV Mojżeszowej 27:18-19 widzimy Mojżesza słuchającego Bożych instrukcji – ma on położyć ręce na Jozuego i udzielić mu tę samą miarę Bożej chwały, jaka spoczywała na nim samym.

W Dziejach 13:2-3 widzimy podobny proces w Antiochii, gdzie święci modlą się, poszczą i, prowadzeni przez Ducha Świętego, kładą ręce na Pawle i Barnabie aby udzielić im namaszczenia i autorytetu do odbycia misji na którą się udawali.

W obydwu tych fragmentach jest mowa o nałożeniu rąk. Hebrajski rdzeń słowa wyrażającego tę czynność to Sa-Ma-Kh, סמך.

  • W formie kauzatywnej oznacza „udzielić poprzez nałożenie rąk”.
  • W bezokoliczniku oznacza „ufać”.
  • W stronie biernej oznacza „bazować na” lub nawet „opierać się o coś”.
  • Jako czasownik oznacza „blisko” lub „połączony”.
  • Jako rzeczownik oznacza „autorytet” i „ordynacja”.
  • W formie współczesnej może oznaczać „autoryzowany” bądź „dokument oficjalny”.

Uznanie ordynacji duchowej wiąże się z indywidualnym procesem, w którym dana osoba zyskuje sobie zaufanie. W ordynację muszą być zaangażowane dwie grupy ludzi (I Tymoteusza 4:14; II Tymoteusza 1:6).

Pierwsza grupa to ludzie starsi, weterani wiary, którzy udzielają autorytetu i namaszczenia, które sami posiadają. Druga grupa to ci, którzy otrzymują błogosławieństwo dzięki tej osobie i mogą poświadczyć, że jest godna zaufania. Pierwsza grupa udziela, a druga poświadcza.

[W moim osobistym przypadku, „udzielającymi” starszymi byli Ari Sorkoram, Dan Juster, Eitan Shishkoff, Paul Wilbur, Eddie Santoro i inni; „poświadczającymi" starszymi była spora liczba liderów zaangażowanych w służbę w kongregacji oraz poza nią, którzy ściśle z nami współpracowali.]

Ordynacja to uznanie tego, co Bóg już uczynił (i uczyni w przyszłości). Najpierw, dana osoba służy; dopiero potem nakłada się na nią ręce. Gest ten jest bardzo ważną chwilą; powierzchowne nakładanie rąk może być niebezpieczne duchowo (I Tymoteusza 3:6, 5:22). Nie może być traktowane jak wydruk „wizytówki”.

W momencie udzielenia namaszczenia, osoby udzielające powinny być fizycznie obecne aby nałożyć ręce. Starsi weterani udzielają autorytetu; młodsi liderzy poświadczają, że dana osoba przynosi dobre owoce i że wiedzie życie w prawości. Nie możesz udzielić czegoś, czego nie masz, i nie możesz poświadczyć o czymś, czego nie byłeś świadkiem.


Goszczenie narodów oraz nowy rekord liczebny

Cody Archer

Od kilku lat przechowujemy dane o ilości międzynarodowych grup oraz indywidualnych gości, którzy zaplanowali swą wizytę w naszym centrum posługi w Yad Hashmona. Przyjeżdżają przede wszystkim po to, aby nawiązać kontakt z tutejszymi izraelskimi wierzącymi i wziąć udział w jednym z naszych porannych spotkań z uwielbieniem, modlitwą i nauczaniem. Każdego roku ich liczba wzrasta!

W roku 2016, 1001 osób przyjechało z zaplanowaną wcześniej wizytą, a ponad 300 kolejnych przybyło bez uprzedniego zawiadomienia. Cztery najliczniejsze grupy językowe to:

  • angielski – 371
  • koreański – 234
  • chiński – 186
  • francuski – 74

W 2017 roku jesteśmy na drodze do pobicia nowego rekordu! Jak dotąd, 831 osób przybyło w ramach zorganizowanych grup oraz indywidualnie, a ponad 200 przyjechało bez uprzedzenia. Setki kolejnych osób podało nam termin swego przyjazdu, jeszcze w tym roku!

Interesujący jest fakt, że wzrost ten zbiega się z rekordowym rokiem dla Izraela jeśli chodzi o przyjęcie zagranicznych turystów.

Wasze wsparcie finansowe pomaga nie tylko miejscowemu Ciału Mesjasza w Izraelu, ale również tysiącom wierzącym z całego świata, przybywającym aby nawiązać relację z żywymi kamieniami. Dzięki danym nam proroctwom, chorzy są uzdrawiani, a nasz zespół szerzy przesłanie o królestwie wśród ludzi, których życie radykalnie się zmienia! Dziękujemy za to, że stoicie u naszego boku w tym ważnym dziele czasów ostatecznych, skupionym na jednoczeniu i umacnianiu Bożej rodziny!

Jeśli planujesz złożyć nam wizytę, proszę, napisz do nas na adres: ilana@reviveisrael.org


Poznaj nasz zespół: Rachel Smilovici

Poznaj zespół Revive Israel – w tym tygodniu Raquel Smilovici!

OBEJRZYJ.

Napisy dostępne również po polsku!


Wierzące samotne matki i ojcowie w Izraelu – jak możesz pomóc.

Hipoterapia wykorzystuje konie aby pomóc dzieciom i dorosłym w poprawie ich fizycznego i psychicznego zdrowia. Jako Revive Israel przekonaliśmy się, że to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie przynosi bardzo dobre rezultaty wśród wierzących dzieci z naszej społeczności, które pochodzą z rozbitych rodzin lub są wychowywane przez tylko jednego z rodziców. Kliknij poniżej jeśli chcesz usłyszeć świadectwa matek mówiących o przemianie jakiej doświadczyły ich dzieci oraz jeśli chcesz zasponsorować kolejne 40 dzieci w nadchodzącym roku!

Napisy dostępne również po polsku.

OBEJRZYJ


Inne artykuły

Inne artykuły