>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 1.9 2017 Revive Israel

Najwyższy kapłan naszej wiary

Asher Intrater

Hebrajskie słowo oznaczające „kapłana” to Kohen – כוהן. Gdy ktoś służy jako minister w rządzie, również mówi się, że „kahen”-uje. Cohen to nie nazwisko Arona, ale jego pozycja służby przed Panem. Każdy usługujący jest pewnego rodzaju „kohenem”, choć niekoniecznie należy do rodziny kapłańskiej Cohenów.

Hebrajczyków 3:1 – Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na Apostoła i Najwyższego Kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa;

Gdy mówimy o kapłaństwie, służbach czy apostołach, pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy jedynie sługami Arcykapłana i Apostoła Jezusa Mesjasza. To On jest centrum, przywódcą, namaszczonym i wywyższonym. Gdy mówimy o służbie Bogu, musimy wyzbyć się wszelkiej pychy, naszego ego i ludzkiej chwały.

Jana 6:14 – A ci ludzie, ujrzawszy cud, który uczynił Jezus, mówili: To jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat.

Jeszua jest nie tylko Apostołem, ale też Tym Prorokiem.

Łukasz 4:18 - "Ducha Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim

Jeszua jest również Ewangelistą.

Jana 10:11 – Ja jestem dobrym pasterzem.

Jest Pasterzem.

Jana 3:2 – Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel.

Jest Nauczycielem.

Dla nas, Żydów Mesjanicznych, Jeszua jest również Rabinem:

Mateusza 23:8 – Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.

Można nadawać ludziom tytuły aby pomóc rozpoznawać ich role i funkcje. Mamy pośród nas kapłanów i rabinów; mamy apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli. Wszyscy jednak odzwierciedlamy Wielkiego Rabina, Kapłana i Apostoła.

Wszystkie dary służby pochodzą od Boga przez Jeszuę. Gdy mówimy o obszarach służby, zawsze powinniśmy to robić z pokorą i prostotą. Być może otrzymałeś proroctwo – super! Pamiętaj jednak, że każdy może prorokować (I Koryntian 14:31), w tym mali chłopcy i dziewczynki (Dzieje 2:17).

Wszyscy jesteśmy „braćmi i siostrami.” Jesteśmy rodziną. Różni ludzie służą w różny sposób. Różni członkowie rodziny mają różne obdarowania. Niektórzy piastują stanowiska przywódcze, ale nasz niebiański Ojciec kocha nas wszystkich tak samo. Relacje jakie mamy ze sobą nawzajem są ważniejsze niż nasze „służby”.


Uszpicin

Tal H.

Miasto Oświęcim, leżące w zachodniej Polsce (powszechnie znane jako Auschwitz) było w rzeczywistości miastem o wyraźnym żydowskim charakterze. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej, połowę jego populacji stanowili Żydzi – mieli nawet ponad połowę głosów w radzie miejskiej. Żydowski charakter miasta widać nawet w jego nazwie – Oświęcim, czyli Uszpicin, oznacza w talmudzkim języku hebrajskim „gościa”, a dokładniej „gościa honorowego przybywającego do domu”.

Żydom nazwa ta od razu kojarzyła się ze świętem Sukkot. Podczas tego święta, każdego dnia (według Kabały), dusze patriarchów narodu (Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, Arona i Dawida) przybywają aby odwiedzić Sukkot (specjalne namioty lub szałasy świąteczne) ludu Izraela.

To przesławne miasto, które stało się symbolem holokaustu, było miastem nie tylko żydowskim, ale którego nazwa – Uszpicin – miała swe korzenie w obchodach Sukkot i reprezentowała ojców judaizmu. Miasto, którego nazwa głosiła gościnność, stała się najokropniejszym obozem śmierci w całej Europie. Dziś jednak, miliony, zarówno Żydów jak i nie-Żydów, pielgrzymują do miasteczka Uszpicin aby upamiętnić to co się wydarzyło i oczekiwać lepszej przyszłości.


Lotnisko Ben Gurion zalane ludźmi!

Lotnisko Ben Gurion pobiło rekord dziennej liczby osób: 100 000! Co to oznacza dla Izraela?

OBEJRZYJ.


Wierzące samotne matki i ojcowie w Izraelu – jak możesz pomóc.

Hipoterapia wykorzystuje konie aby pomóc dzieciom i dorosłym w poprawie ich fizycznego i psychicznego zdrowia. Jako Revive Israel przekonaliśmy się, że to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie przynosi bardzo dobre rezultaty wśród wierzących dzieci z naszej społeczności, które pochodzą z rozbitych rodzin lub są wychowywane przez tylko jednego z rodziców. Kliknij poniżej jeśli chcesz usłyszeć świadectwa matek mówiących o przemianie jakiej doświadczyły ich dzieci oraz jeśli chcesz zasponsorować kolejne 40 dzieci w nadchodzącym roku!

OBEJRZYJ.

Napisy dostępne również po polsku.


Inne artykuły

Inne artykuły