>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 22.9 2017 Revive Israel

Światowe zjednoczenie

Asher Intrater

[Fragment z książki Alignment, rozdział 8: Światowe zjednoczenie]

plumb

Jednym z aspektów zjednoczenia jest utożsamienie. Zmiana tożsamości  zachodzi w międzynarodowym Kościele i w mesjańskiej resztce. Zmiana ta polega na zamianie „ich” w „nas”. W pewnym sensie chodzi tu o przedefiniowanie Eklezji (lub raczej o powrót do jej pierwotnej definicji). Chodzi o to aby Kościół i Izrael utożsamiły się ze sobą. Kościół od początku miał postrzegać siebie jako duchowe przedłużenie ludu Izraela. Mesjańska resztka miała widzieć międzynarodową Eklezję jako swą „latorośl” czy też „potomstwo”.

Podczas 822 Zgromadzenia Homecoming w Jerozolimie w 2014 roku, budynek Międzynarodowego Centrum Konwencyjnego był zapełniony po brzegi. Niektórzy arabscy i żydowscy bracia wyszli razem na główne podium. Poprowadziłem społeczność mesjańską w czasie pokuty w stosunku do społeczności arabskich chrześcijan. Oddaliśmy im szacunek jako naszym braciom. Wyznaliśmy, że jesteśmy sobie „poślubieni” poprzez przymierze wiary w Jeszuę.

David Demian wezwał arabskich braci do odpowiedzi. Poprowadził ich w wyznaniu wiary zgodnie z Ksiegą Rut: „Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem”. Ustanowiliśmy więź przymierza. Miała miejsca gruntowa zmiana miejsc. Do tamtego momentu myślałem, że powołanie „Rut” było szczególnym, niecodziennym powołaniem dla wybranych chrześcijan, których Bóg poprowadził do przyłączenia się do narodu izraelskiego. Gdy zobaczyłem wszystkich tych arabskich przywódców czyniących to zobowiązanie, zmieniłem swój pogląd. Jeśli mogą to zrobić arabscy chrześcijanie, to dlaczego nie wszyscy chrześcijanie?

Zdałem sobie sprawę, że przykład Rut miał wyznaczać pewną normę. Zachowanie Rut jest wzorem dla całej społeczności Eklezji. Nie jest ono wyjątkiem, ale regułą. Skoro Jeszua jest zarówno głową Kościóła i Królem Izraela, to znaczy, że powinniśmy połączyć się w jedno przez wiarę.

W listopadzie 2016 podczas Światowego Zgromadzenia w Jerusalem Arena, David Demian zapytał mnie, czy pozwoliłbym aby samoańscy bracia wnieśli mnie na scenę na ramionach aby symbolicznie ukoronować Jeszuę. Biegałem wokół i szukałem kogoś, kto mógłby mnie w tym zastąpić. David nalegał jednak abym wziął w tym udział osobiście, jako jeden z ojców mesjańskich w Izraelu. Moi drodzy (i silni) samoańscy bracia – Sika i Vea – unieśli mnie. Wręczono mi symboliczną złotą koronę. Czułem się bardzo dziwnie i nieswojo, ale podniosłem koronę ofiarując ją Jeszui, podczas gdy cały stadion zaczął wołać „Baruch Haba”, zgodnie z Mateusza 23:39. Ramiona zaczęły mi już słabnąć, gdy nagle arabscy bracia, którzy zobaczyli, że słabnę, pośpieszyli aby podtrzymać moje ramiona. Niektórzy z nich pochodzili z krajów muzułmańskich a bycie z nami na scenie oznaczało ryzyko śmierci. Powiedzieli: „Taka jest nasza rola: wspierać naszych mesjańskich braci w zaproszeniu Jeszuy do powrotu w imieniu całego Ciała Chrystusa”. Między chrześcijanami z całego świata panowała wspaniała jedność.

Wszystko układa się idealnie jak puzle układanki. Tamtego wieczoru, w Jerusalem Aren, przedstawiciele tego zjednoczenia zajęli swe miejsce. Kawałki układanki zaczęły łączyć się ze sobą. Na stadionie dało się odczuć obecność Bożą. Wspólnie wznieśliśmy koronę Jeszuy aby zaprosić Go do bycia naszym królem.

Zamów egzemplarz nowej książki Ashera Intratera Alignment już dziś i upewniając się uprzednio, że podałeś kod rabatowy LINEUP – otrzymasz 50% zniżki!

https://reviveisrael.org/store/alignment/


„Witaj, Królu Chwały”, Święto Namiotów, 9-13 października 2017, Jerozolima

crown

Różnorodna grupa izraelskich, mesjańskich przywódców spotkała się w celu zgromadzenia resztki z wielu narodów aby powitać Króla Chwały.

 Mamy wiele powodów aby sądzić, że obecny 2017 rok ma silne prorocze znaczenie. Razem z resztką wierzących z wielu plemion, języków i narodów pragniemy po raz kolejny powitać Króla Chwały. Wierzymy, że stoimy na progu nowego sezonu, w którym chwała Jeszuy zamieszka w jego Ciele na całym świecie, zgodnie z Izajasza 60. Wierzymy również, że rozpocznie się nowy okres Bożej obecności wśród jego ludu w Izraelu, oraz początek wypełniania się wielu wydarzeń czasów ostatecznych (NIE twierdzimy, że w okresie tym powróci Jeszua!).

Chcemy zaprosić ciebie, twoją rodzinę, twoje plemię i naród, abyście przybyli do Jerozolimy na to szczególne zgromadzenie podczas Sukkot 2017.

Powstań, rozbłyśnij jasnością, Jeruzalem, albowiem twa światłość przybyła i chwała Jahwe wzeszła nad tobą! Bo oto ciemność zalega ziemię i mrok otula narody. Ale nad tobą wschodzi blask Jahwe i Jego chwała widnieje nad tobą! I obce narody podążą do twojej światłości, a monarchowie - do blasku twego wschodu (Izajasz 60:1-3).

Avi Mizrahi—Tel Awiw;  Claude Ezragouri—Tiberias;  Tony Sperandeo—Kfar Saba; Shmuel Birnbaum—Bat Yam; Israel Pochtar—Aszdod;  Benjamin Berger, Asher Intrater, Eddie Santoro i Ariel Blumenthal—Jerozolima; Tal Robin—Maale Adumim

Wszelkie potrzebne informacje na wtkog.com


Genewa: Odrodzenie nadziei

Geneva

Jesteśmy na progu jeszcze innego wielkiego poruszenia Bożego w Europie. Gateways Beyond GENEVA pilnie nawołuje wszystkich w Europie do przybycia do Genewy aby wykorzystać ten wspaniały czas 500-nej rocznicy reformacji, aby uczcić przeszłość i zapewnić sobie przyszłość.

30 września, w Jom Kippur, WZYWAMY do dnia postu i modlitwy – ODRODZENIE NADZIEI – od 10:00 do 22:00.

W dniach 2-4 października odbędzie się Szkoła Reformacji. Wśród wielu mówców z całego świata znajdą się również Dan i Ben Juster.

Jeśli jesteś w Europie, zachęcamy cię do wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Więcej informacji na: www.hopegeneva.com


Kto jest Żydem?

Asher Intrater

Czy Żydzi mesjaniczni są prawdziwymi Żydami? Co na ten temat mają do powiedzenia rabini? Czy izraelscy filozofowie, intelektualiści, naukowcy i prawodawcy mają wspólne stanowisko?

OBEJRZYJ.

Napisy dostępne również po polsku!


Inne artykuły

Inne artykuły