>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 10.11 2017 Revive Israel

Modlitwa o przywódców rządu

Asher Intrater

Netanyahu

Modlitwa zmienia bieg rzeczy. Może nawet „przenosić góry” (Marek 11:23-24).

Modlitwa jest tak ważna, że Jeszua wprowadził w swym życiu dyscyplinę regularnej modlitwy porannej, przed wschodem słońca (Marek 1:35). Jego najważniejszym „zadaniem” jest teraz wstawiać się za nami w niebie (Rzymian 8:34).

Modlitwa zmienia nas. Zmienia naszą wolę: „Jednak nie tak, jak Ja chcę. Niech będzie, jak chcesz Ty.” (Mateusz 26:39). Usuwa nasz grzech („przebacz winy”), nasze nie-przebaczenie („tak jak my wobec nam winnym”), naszą tendencję do grzechu („bądź przy nas także w chwili próby”), oraz ataki wymierzone przeciwko nam („aby zachować nas od złego”) – Mateusz 6:12-13.

Modlitwa zmienia świat wokół nas. Sprowadza na ziemię wolę nieba (Mateusz 6:10). Porusza moce anielskie ku zmianie historii (Daniel 9:20-23; Objawienie 8:2-5). Może nawet wstrzymać słońce (Jozue 10:11-13).

Mamy modlić się o wszystkich, ale przede wszystkim za przywódców rządu i ludzi dzierżących władzę. „Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach (…)” – I Tymoteusza 2:1-2. Jest to kwestia ważna strategicznie.

Nie jesteś w stanie modlić się pojedynczo za każdą osobę na świecie, naturalnie więc modlimy się za tych, którzy mają największy wpływ na innych ludzi. Gdy modlimy się o przywódców rządów, to modlimy się tak naprawdę o wszystkich ludzi żyjących w danym narodzie lub służących w danej organizacji.

Kto ma dzisiaj największy wpływ i władzę na świecie? Przede wszystkim, prawdopodobnie Donald Trump. A wc-prezydent USA – pan Pence? A Gutierres – Sekretarz Generalny ONZ z Portugalii? A papież Franciszek? A co Putinem w Rosji, z Xi Jinping’iem w Chinach, z Merkel w Niemczech? Albo z przywódcą twojego kraju? W Izraelu mamy premiera Netanjahu oraz kluczowych przywódców rządu, takich jak Bennet i Lapid oraz majora Jerozolimy – Barkat’a.

Wyobraź sobie jak bardzo zmieniłbyś świat gdybyś zainwestował nawet tak niewiele jak piętnaście minut codziennej, pełnej skupienia i wiary modlitwy o kluczowych ludzi w rządzie, biznesie, religii i w mediach! Pomódl się o tych, którzy kształtują opinie innych.

Nasze modlitwy mogą wpłynąć na ich decyzje. Oto jeden ze sposobów modlitwy o nich: Przypowieści 21:1 – „Serce króla jest w ręku PANA jak strumień wody, On je kieruje tam, dokąd sam zechce." Dzięki twoim modlitwom Bóg może wpłynąć na światowych przywódców, którzy z kolei wpłyną na ludzi wokół nich.

Zachęcam cię, abyś wybrał kilku kluczowych liderów i codziennie modlił się o konkretne rzeczy dla nich. Bóg poszturcha nimi, obróci ich, zegnie, sprawi, że podejmą właściwe decyzje oraz że będą się zachowywać zgodnie z Jego wolą, nawet gdy nie będą jej rozumieć. Jest to bardzo skuteczna taktyka jeśli chodzi o zmianę świata na lepsze.


clouds

Sarah Singerman

W zeszłym tygodniu Asher, Ariel i Sarah zostali wysłani na strategiczne spotkanie z chrześcijańskimi przywódcami z całego Bliskiego Wschodu. To był wspaniały duchowo czas. Duch Święty prowadził nas w głębokich, proroczych aktach szacunku, miłości i jedności wśród narodów reprezentujących 19 rozdział „autostrady” Izajasza (19:23-25). Wierzymy, że razem usłyszeliśmy niebiańską deklarację: „Droga została oficjalnie otwarta!” Odłożyliśmy na bok lata wojny i traumatycznych przeżyć i wspólnie ogłosiliśmy, że „mój dom jest twoim domem, moja ziemia jest twoją ziemią.” To poczucie jedności przymierza wykroczyło dalece poza pojednanie i współpracę; było to zjednoczenie i zobowiązanie oddania życia jeden za drugiego, jak w przypadku małżeństwa.

Spotkanie to miało miejsce w 100-ną rocznicę Deklaracji Balfour, która była kamieniem milowym w drodze do oficjalnego uznania państwa Izrael oraz zapalnikiem dla konfliktu w Izraelu na tle arabskim i anty-syjonistycznym. Posługując się reprezentantami brytyjskimi, Pan odsunął w tym momencie ból oraz podział, ogłaszając, że oto nastał dla Bliskiego Wschodu nowy dzień.

Nie wiedząc o tym, tego samego dnia egipski prezydent Al-Sisi spotkał się po raz pierwszy z głowami kościoła protestanckiego, a serca otwarte na strategiczną współpracę na Bliskim Wschodzie oraz obopólne wsparcie zostały opisane jako „prorocze i o wadze historycznej”.

Módl się wraz z nami w czasie gdy jesteśmy świadkami całkowitej transformacji relacji na Bliskim Wschodzie – to się dzieje na naszych oczach.


Cel pięciorakiej służby

Dan Juster

Dan Juster pokazuje, że ostatecznym celem pięciorakiej służby nie jest jedynie widzieć jak każda osoba dochodzi do pełni swego przeznaczenia, ale również to abyśmy przybliżali się coraz bliżej ku prawdziwej jedności w ciele Mesjasza.

OBEJRZYJ!

Napisy dostępne również po polsku!


Podróż uczniostwa do Izraela (DJI)

Jerusalme

Ten 8-tygodniowy kurs jest dla tych, którzy mają serce dla Izraela i pragną większej łączności. Pierwsza połowa kursu odbywa się w Jerozolimie, z pobytem w Jerusalem Hills Inn. Druga połowa odbędzie się nad Morzem Galilejskim, z pobytem w Centrum Powrotów Aliyah.

Program: codzienne uwielbienie, nauczanie przez liderów mesjańskich, takich jak Asher Intrater, Dan Juster i innych, czas praktycznej służby lokalnym mesjańskim wierzącym oraz rodzinom które odbyły Aliję, dodatkowo wycieczki po Izraelu.

Termin: 8 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018.

Koszt: 4000$, w tym noclegi, posiłki, transport (wewnątrz Izraela) oraz wejściówki podczas wycieczek.

Kod promocyjny: FoRI (Friend of Revive Israel) = zniżka 500$!

Kontakt: Chaim Singerman: chaim.singerman@gmail.com

Uwaga: Nie jest to program Revive Israel. Kurs jest organizowany przez mesjańskich wierzących oraz naszych przyjaciół w służbie.


Inne artykuły

Inne artykuły