>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 1.6 2018 Revive Israel

7 prawd pomagających przezwyciężyć strach przed czasami ostatecznymi (Część 1)

Cody Archer

end times

Czy słowa: antychryst, znamię bestii, czasze gniewu, wojny, głód… wzbudzają w tobie lęk? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Błędne przekonania i nieznajomość tematu mogą powodować zamęt i obawy przed przyszłością. Gdy tak się dzieje, mamy tendencję do całkowitego unikania tego tematu.

Od 1 Mojżeszowej aż do Apokalipsy znajdujemy 150 rozdziałów, które skupiają się głównie na wydarzeniach dotyczących proroctw o czasach ostatecznych. Bóg specjalnie podał nam obszerne informacje o tych ostatnich dniach, po to abyśmy byli pewni zarówno Jego ostatecznego zwycięstwa (Jan 16:33) jak i tego, że pomoże i nam zostać zwycięzcami (Ap 12:11).

Te 7 prawd pozwoli ci zachować wewnętrzny spokój w obliczu nadchodzących trudnych dni.

1) Pokutuj z braku ufności

Źródło strachu tkwi zwykle w braku ufności wobec Boga. Gdy uznamy, że tak właśnie jest w naszym życiu, musimy pokutować, zdecydować, że będziemy wierzyć Bogu i poprosić Go, aby dał nam więcej wiary (Łukasz 17:5). Bóg jest dobrym, godnym zaufania Ojcem, który lubuje się w trosce o nas. Dokona niemożliwego, jeśli tylko podarujemy Mu nasze ziarnko wiary.

2) Zostałeś wybrany

Bóg wybrał cię i pokochał cię pierwszy (Jan 15:16, 1 Jana 4:18-19)! Przez wiarę, otrzymujemy Jego dar łaski i miłosierdzia (Ef 2:4-9). Żadne dzieło ani starania ludzkie nie mogą nas zbawić. Gdy wybiera cię i pieczętuje cię Swym Duchem, to nic nie może cię od Niego oddzielić (Rzym 8:35-39). Jesteś bezpieczny w Jego ramionach. JEDYNIE ŁASKA daje nam moc to przezwyciężenia szatana, naszej cielesności, świata i trudności czasów ostatecznych.

3) Przywództwo Jeszuy jest idealne

Słowa takie jak „została mu dana władza”, są powtórzone w Apokalipsie 22-krotnie. Bóg pozwala szatanowi i antychrystowi czynić swą złą wolę (Ap 6:4; 13:5, 14). Nigdy nie jest zaskoczony ich działaniami. Jest wszechwiedzący, wszechmocny i użyje planów szatana do Swych własnych celów. Jeszua nigdy nie popełni błędu jako przywódca. Jest naszym dobrym Pasterzem i możemy Mu w pełni zaufać (Łukasz 12:7). Nawet prześladowania na jakie dopuści, nie będą cięższe ponad to, co potrafimy znieść (1 Kor 10:13), a ich ostatecznym celem będzie przygotowanie nas i oczyszczenie (Dan 11:35; Ap 19:7) tak abyśmy mogli wraz z Nim rządzić w wieku przyszłym (Ap 20:6).

4) Kościół jest najwyższym priorytetem Jeszuy

W pierwszym rozdziale Apokalipsy widzimy Jeszuę stojącego pośród siedmiu świeczników symbolizujących siedem zborów w Azji. W swojej prawej ręce ma siedem gwiazd będących symbolem siedmiu przywódców tych zborów (Ap 1:12-13, 20; 2:1). Zanim Bóg objawił sądy czasów ostatecznych, najpierw objawił to, jak bliską relację ma Jeszua ze Swym kościołem (Ekklesia). Nie tylko stoi pośród kościoła, ale trzyma go w Swej dłoni! Wiedząc to, jesteśmy przygotowani na resztę wydarzeń Apokalipsy. Kościół jest najwyższym priorytetem Jeszuy (Mat 16:18) – nigdy go nie zostawi ani nie opuści (Heb 13:5).


Inne artykuły

Inne artykuły