>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 5.4 2019 Revive Israel

Przygotowania na prześladowania

Cody Archer

bars

Zgodnie z globalnymi statystykami, ponad 200 milionów naśladowców Jeszuy cierpi dziś ciężkie prześladowania – głównie na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Wierzę jednak, że Pismo uczy nas, że nadchodzi czas, kiedy tego typu prześladowania będą normą w każdym kraju na świecie.

Jako świeżo nawrócony dwudziestolatek, usłyszałem pewnego dnia od swojego lidera przesłanie prorocze: „Cody, zgłębiaj Słowo Boże TERAZ, bo nadejdzie czas, że zostanie ci ono zabrane, prawdopodobnie dlatego, że zostaniesz wtrącony do więzienia za swą wiarę.” Cóż za zachęcające słowo dla świeżo nawróconej osoby, nieprawdaż?!!! Wziąłem to słowo bardzo na poważnie i zacząłem spędzać wiele czasu na rozmyślaniu nad Słowem Bożym, niemalże codziennie przez ostatnie 10 lat.

Trening serca

Gdy zgłębiam temat czasów ostatecznych, czymś, co wciąż na nowo skupia moją uwagę są prześladowania. Podczas mojego cichego czasu z Bogiem, wyobrażam sobie czasem jak mnie aresztują, biją, wtrącają do więzienia, a nawet zabijają za wiarę. Ćwiczę więc moje serce w nieustannej miłości do Jeszuy i w obronie wiary, myśląc o nadchodzącym czasie ciężkich prześladowań.

Taka postawa serca jest dziś praktycznie niespotykana w większości kościołów zachodniego świata. Nawet jeśli ty i ja nie doznamy ciężkich prześladowań, to wierzę, że mądrą rzeczą jest przygotować nasze serca oraz przyszłe pokolenie na to, co ma nastąpić.

Co nas czeka?

Na co więc powinniśmy się przygotowywać? Oto pewne fragmenty, nad którymi od pewnego czasu rozmyślam:

  • Przedtem jednak [przeczytajcie poprzednie wersety – mowa o fałszywym Mesjaszu, wojnach, wielkich trzęsieniach ziemi, głodzie, epidemiach, okropnościach…] wyciągną ręce po was i ze względu na moje imię będą was prześladować. Osądzą was w synagogach, wtrącą do więzień (…)” Łukasz 21:12. Jeśli sądzisz, że zostaniesz pochwycony zanim nastaną prześladowania i ucisk, to BARDZO się zdziwisz.
  • Łukasz 21:16 ostrzega nas, że nasza biologiczna i duchowa rodzina nas zdradzi, a niektórych nawet zabije.
  • „Ze względu na moje imię wszyscy będą was nienawidzić” Łukasz 21:17. Zwróć uwagę na słowo „wszyscy”. Ateiści, wyznawcy innych religii oraz humanistyczne, świeckie społeczeństwo może nas do pewnego stopnia obecnie tolerować, ale taki stan nie będzie trwał wiecznie. Czy jesteś gotowy na bycie znienawidzonym u wszystkich?
  • „Będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu.” Jan 16:2. Zwiedzenie będzie tak wielkie, że ludzie będą myśleli, że zabijając nas, czynią wolę Bożą.
  • Zanim Jeszua powróci, ustanowione zostaną nowe prawa przeciwko wierzącym, co sprawi, że w oczach świata będziemy kryminalistami. Wzywanie narodów do upamiętania się z grzechów i trwania przy Jeszui jako jedynej drodze do Boga, będzie uważane za jedną z największych przeszkód do osiągnięcia globalnego pokoju. Jako że świat pełny będzie bezprawia a miłość wielu oziębnie, nie powinniśmy oczekiwać pomocy ani miłosierdzia w razie ataku. Możemy się spodziewać raczej plądrowania naszych dóbr, kłamst i ataków medialnych, pozwań sądowych, kar pieniężnych, aresztowań… (Iz 24:5-6; Mat 24:12; Heb 10:34).
  • Antychryst dostanie pozwolenie na wojnę ze świętymi i zwycięży ich. (Dan 8:23-25; Apok 13:7). Wierzę w prorocze wzorce obecne w Piśmie, takie jak Estery 3 i Daniel 3, gdzie czytamy, że ustanowione zostały prawa, które zmuszały do bałwochwalstwa i zniszczenia narodu żydowskiego – wierzę, że podobne prawa ponownie zostaną uchwalone zanim Jeszua powróci.
  • Tak jak było za dni Noego i Lota, tak również będzie za dni Syna Człowieczego. (Łukasz 17:26-30). Niegodziwość, przemoc i zboczenia seksualne obecne za dni Noego i Lota, niepohamowanie szerzą się w dzisiejszych czasach. Za ich sprawą, chrześcijanie będą coraz bardziej atakowani (Rdz 6;19).

Podsumowując, Żydzi i chrześcijanie będą najbardziej znienawidzonymi ludźmi na ziemi. Nie rozpaczaj jednak nad swą przyszłością! Jest dobra nowina! W tym samym czasie co ogólnoświatowe prześladowania, będzie miało miejsce największe jak do tej pory wylanie Ducha Świętego i najliczniejsze nawrócenia (Dzieje 2:17). W każdym narodzie pozostanie resztka wierzących, którzy będą bardziej posłuszni Bogu niż człowiekowi (Dzieje 5:29) i nie pokochają swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci (Apok 12:11).

Panie, pomóż nam wcielić w życie nawołanie Jeszuy do mienia się na baczności i nieustannej modlitwy, tak abyśmy byli wzmocnieni i oparli się pokusie pójścia na kompromis z grzechem i strachem (Łukasz 21:36).


Izrael, Kościół i nadchodzące przebudzenie

Asher

Asher Intrater mówi o ostatnim proroctwie ze Starego Testamentu, z Malachiasza 4 – o tym jak wypełni się ono w naszym czasie w narodzie Izraela i w kościele na całym świecie.

Obejrzyj TUTAJ! (wersja angielska)


Inne artykuły

Inne artykuły