>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 12.4 2019 Revive Israel

Poemat Boga

Asher Intrater

sunset

Jest pewne piękne greckie słowo użyte zaledwie DWUKROTNIE w całym Nowym Przymierzu. To słowo to poema, z którego wywodzi się nasze słowo poemat. Można je tłumaczyć jako „wykonanie, artyzm, rzemiosło, tworzenie, kreatywność…”

Jest w pewnej mierze odpowiednikiem hebrajskiej idei מְלֶאכֶת מַחֲשָׁבֶת, m'lechet makhshevet, która oznacza „dobrze przemyślane wykonanie” i odnosi się do rzemiosła wielkiego artysty Bezalela, który wykonał ozdoby Namiotu Zgromadzenia (Exodus 35:33, por. Efezjan 2:21, 2 Król 16:10).

Objawienie stworzenia

Pierwsze użycia słowa poema odnosi się do fizycznego stworzenia.

Rzymian 1:20 – Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i Boskość, od stworzenia świata przemawia w jego działach, wyraźnych przecież i widocznych – tak, że nie mają wymówki.

W wersecie tym, słowo „dzieła” to w oryginale poema. Kreatywność stwórcy przejawia się w Jego stworzeniu. Serce każdego artysty widoczne jest w jego sztuce. Oszałamiające piękno stworzenia to Boży poemat. To Jego pieśń.

Boże genialne dzieło

Drugi raz słowo poema jest użyte w odniesieniu do Bożego genialnego dzieła przemiany nas z buntowniczych i pożądliwych grzeszników w naczynia łaski i chwały. W stworzeniu Bóg okazał Swą boską moc. W dziele krzyża okazuje nam Swą zdumiewającą miłość. Jesteśmy arcydziełem Bożego kunsztu.

Efezjan 2:10 – Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej (…).

Jeśli poddamy się Bożemu działaniu w naszym życiu, On przemieni nas w piękne dzieło sztuki. Tak jak fizyczne stworzenie było „dobre”, a stworzenie człowieka było „bardzo dobre”, tak nowe stworzenie Boże w naszych sercach będzie „doskonałe”. Będzie zapierało dech w piersiach.

Razem będziemy piękniejsi niż szaty kapłańskie w namiocie zgromadzenia i bardziej chwalebni niż świetlista tęcza. Gdy będziemy podążali za prowadzeniem Ducha Świętego, staniemy się Bożą pieśnią, jego „poematem”. Jesteśmy obrazem namalowanym przez Boga.


Droga do Ziemi Obiecanej

Asher

Jakich wskazówek udzielił Bóg Izraelitom aby pomóc im dotrzeć do Kanaanu – ziemi obiecanej? Boże obietnice dla naszego życia są nieodwołalne, ale aby je osiągnąć, musimy się do nich dostosować. Oto jak to zrobić… Obejrzyj TUTAJ! (wersja angielska)


Inne artykuły