>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 12.7 2019 Revive Israel

Newsletter – lipiec 2019

Drogi Przyjacielu Revive Israel,

2000 lat temu Jeszua powiedział Swym uczniom, że otrzymają moc Ducha Świętego, i że będą Jego świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, i aż po krańce świata (Dzieje 1:8). W ciągu 30 następnych lat dzieło to zostało rozpoczęte, jednak wraz ze zrównaniem z ziemią Jerozolimy przez Rzymian w roku 70 n.e., miejscowi uczniowie Jeszuy napotkali wielkie trudności. Następnie, w 136 r. n. e., po stłumieniu Powstania Bar Kokhby, cesarz rzymski Hadrian zmienił nazwę Jerozolimy na Aelia Capitolina,  a żydom i chrześcijanom zabronił nawet wstępu do miasta. Izrael został zaś nazwany Palestyną.

Dziś, 2000 lat później, po odrodzeniu się państwa Izrael i zwrocie Jerozolimy w żydowskie ręce w roku 1967, Revive Israel, wraz z innymi licznymi lokalnymi ośrodkami, ma przywilej w ponownym uwolnieniu przepływu Ewangelii z i do Syjonu, w przygotowaniu na ponowne przyjście Jeszuy.


Poznajcie nasz zespół – Avner

AvnerAvner Valer pełni kluczową rolę w rozprzestrzenianiu Ewangelii w Izraelu poprzez pracę w YeshuaChai.tv – internetowym ewangelizacyjnym kanale telewizyjnym emitowanym przez Revive Israel 24/7 w języku hebrajskim – skupiając się na jego rozwoju w mediach społecznościowych.

Avner ma 36 lat, urodził się i wychował w Izraelu, w regionie Pustyni Aravah, w świeckiej rodzinie i otoczeniu. Usłyszał Ewangelię w późnych latach nastoletnich, a wieku lat 20 przyjął Jeszuę jako swego Zbawiciela. Jako że miał świeckie pochodzenie, jego rodzina nie sprzeciwiła się jego wierze, a obecnie utrzymuje bardzo przyjazne stosunki z jego znajomymi z kongregacji.

Avner przepada za tworzeniem ewangelizacyjnych treści elektronicznych, a jego pasją są studia nad językiem hebrajskim i Starym Testamentem. Napisał dwie książki: przewodnik do zrozumienia Przypowieści i Księgi Kaznodziei napisany w łatwym hebrajskim: „Być może ludzie z zagranicy tego nie wiedzą, ale większość Izraelitów nie rozumie starotestamentowego hebrajskiego. Wierzę, że jeśli mój naród zrozumie Pismo, to nie będzie miał innego wyboru, jak uwierzyć, że tylko Jeszua może być Mesjaszem. Moją wizją jest pomoc moim rodakom zrozumieć starożytny hebrajski, szczególnie dzięki wykorzystaniu technologii online.”

Tematy modlitewne z YeshuaChai.tv są dostępne tutaj.


Comiesięczna ewangelizacja

street

„Oboje podzieliliśmy się z młodą kobietą w sklepie obuwniczym tym, jak przyszliśmy do Pana. Ona natomiast podzieliła się z nami trudnościami, przez jakie przechodziła, po czym pomodliliśmy się o nią. Powiedziała, że spotkać Żydów wierzących w Jeszuę było dla niej czymś naprawdę wspaniałym – okazało się, że jesteśmy zwykłymi ludźmi i nie narzucamy się. Mój przyjaciel wrócił potem do tego sklepu i zaczął rozwijać z nią przyjaźń.”

Każdego miesiąca, zespół Revive Israel spędza poranek w Jerozolimie, dzieląc się dobrą nowiną o Jeszui. Po uwielbieniu i prośbie o prowadzenie i błogosławieństwo, wyruszamy w parach lub małych grupach i nawiązujemy relacje z ludźmi, których wierzymy, że Bóg chce dotknąć. Zwykle skupiamy się na błogosławieniu im poprzez modlitwę, uzdrowienie lub słowo prorocze. Widzimy, że otwiera to ich serca na dyskusję o Jeszui.

„Tym razem publicznie uwielbialiśmy Boga po hebrajsku na jednym z placów – pieśni otwarły ludzkie serca. Rozmawiałem ze świeckimi, religijnymi, Arabami, z ludnością miejscową i zza granicy, ze starymi i młodymi – tylko jedna osoba zachowała się nieprzyjemnie, a poza nią wszyscy angażowali się w rozmowę. Pewien człowiek pochodzenia etiopsko-żydowskiego otrzymał modlitwę o uzdrowienie i powiedział, że odwiedzi pobliską kongregację – chwała Panu.”


Revive Israel Korea

Ewangelia o Królestwie rozprzestrzenia się zarówno lokalnie, jak i na krańce ziemi. Revive Israel Korea stale wiernie służy ogromnemu kościołowi w Korei Południowej, szczególnie poprzez nawiązywanie relacji łączących ten naród z Izraelem. Na przykład, sześciu znaczących liderów z Korei wzięło udział w Okrągłym Stole Pojednania, jaki miał miejsce w Izraelu w marcu. W kwietniu zaś, kościoły koreańskie związane z Revive Israel gościły młodych liderów w Izraela w szkoleniu zwanym Eagle Project (Projekt Orzeł). Izraelici poprowadzili Wieczerzę Paschalną, której tematem był „Jeden Nowy Człowiek”.

Poza tym, koreański zespół (na zdjęciu) aktywnie wzbudza ruch modlitewno-wstawienniczy oraz naucza na temat planu Jeszuy dla Izraela i narodów – pod nadzorem Ariela Blumenthala (na zdjęciu) i lokalnego lidera Jacoba Lee (również na zdjęciu). Jacob mówi: „To wspaniałe, że Pan używa Revive Israel Korea aby łączyć Koreę z Izraelem w praktyczny sposób, a nie tylko poprzez nauczania biblijne. Teraz Jeden Nowy Człowiek z Efezjan 2:15 staje się czymś namacalnym. Wierzę, że w przyszłości osiągniemy jego pełnię.”

Módl się za kryzys pokoleniowy w Południowej Korei, gdzie młodzi ludzie przestali wierzyć w Jeszuę i skupili się na pogoni za powodzeniem materialnym. Módl się, aby Revive Israel Korea dotarł również do tego zgubionego pokolenia i aby został użyty w nowym przebudzeniu i misji posłanniczej do narodów.

Korea Korea

Beit Netanel – Projekt Partnerski Revive Israel

Beit“48 chłopców i dziewczyn z lokalnej Jesziwy (żydowska religijna społeczność uniwersytecka) przyszło do mojego domu aby posłuchać o różnicach w obchodzeniu Paschy zgodnie z tradycją rabiniczną i tam, gdzie miejsce centralne zajmuje Jeszua. Zasiedliśmy do wspólnego posiłku, podczas którego wyjaśniałem im owe różnice. 10 osób zostało dłużej, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Zaprosili mnie też do ich Jesziwy, gdzie przygotowałem posiłek dla 50 osób.”

Rachel i Gillad mogliby długo opowiadać o tym, jak Bóg używa ich oraz ich domu do bezpośredniego dotarcia do Izraelitów. Revive Israel niezmiernie cieszy się z możliwości partnerstwa z tą niezwykle efektywną służbą gościnności – Beit Netanel – poprzez wsparcie, modlitwę i finanse.

„Zaprosiliśmy 20 ludzi na posiłek Kabalat Shabbat. Mąż jednej z pań przebywał w tym czasie w więzieniu na Kostaryce – zadzwoniliśmy do niego i wytłumaczyliśmy ewangelię, po czym modliliśmy się przez telefon. Następnego dnia został zwolniony z więzienia. Dziś wierzy nie tylko on, ale i niektórzy członkowie jego rodziny.”

Rachel ostatni traci głos i prosi o modlitwę w tej sprawie. Proszą również o modlitwę o proces sądowy w sprawie dostępu do posiadłości Beit Netanel. Pewna grupa Arabów rości sobie prawo do tego skrawka ziemi. Jeśli wygrają, niemożliwe będzie nawet wejście na teren posiadłości. Proszę, módl się o sprawiedliwość i prawość w sądzie.


Posłuszeństwo przed namaszczeniem

Patty

Patty Juster myślała, że mogła usługiwać w proroctwie nie będąc poddana autorytetom i nie będąc w pełni posłuszna Bogu. Czym to zaskutkowało?

Obejrzyj TUTAJ! (po angielsku)


Inne artykuły