>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 16.8 2019 Revive Israel

Newsletter - sierpień 2019

Drogi Przyjacielu Revive Israel,

Revive Israel ma swą siedzibę na Wzgórzach Judejskich, w wyjątkowej społeczności mesjańskiej zwanej Yad HaShmona, znajdującej się w samym środku pomiędzy fabryką wina „Castel” a największą stacją telewizyjną Izraela – „Channel 2 Television”.

Prosimy, stań wraz z nami w modlitwie o to aby nasz własny przekaz, zarówno w języku hebrajskim do Izraelitów jak i w 16 innych językach do innych narodów, łączył coraz więcej namaszczenia symbolizowanego przez wino oraz profesjonalnej techniki współczesnego przekazu.

Revive Israel dzieli swój budynek z piekarnią. Bardzo cenimy nasz wkład w wypełnianie się jednego z proroczych fragmentów Pisma, które były nam bliskie od momentu powstania naszej służby, mówiącego o „chlebie życia”, czyli Słowie Pana, wychodzącego na nowo z Jerozolimy – Izajasz 2:2-3.

Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu PANA będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki; i wszystkie narody popłyną do niej. I pójdzie wiele ludów, i powie: Chodźcie, wstąpmy na górę PANA, do domu Boga Jakuba; on będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo [w j. hebrajskim – „Tora”, lub dosłownie „instrukcja”], a słowo PANA z Jerozolimy.


Poznaj nasz zespół – Aviram

AviramAviram po raz pierwszy spotkał Pana w wieku 23 lat. Zdał sobie sprawę z realności Boga wyczuwając Go poprzez piękno natury. Gdy zrozumiał, że Bóg istnieje naprawdę, od razu poprosił Pana, aby mu się objawił. Dzień później, gdy pracował w samotności, na moment poczuł Bożą obecność – Jego miłość, czystość i świętość. Zaczął zastanawiać się, jak może służyć Bogu i rozważał wejście na drogę ultra-ortodoksyjnego judaizmu, jednak czuł, że takie podejście zbyt go obciążało. Islam i chrześcijaństwo z góry odrzucił, choć zaczął interesować się Żydem Jeszuą, „który, pomimo historii pełnej prześladowań Żydów, wzbudza szacunek u pogan”. W końcu, w wieku lat 30, po przeczytaniu Nowego Testamentu, poddał swe serce Mesjaszowi.

Aviram jest żonaty i ma 3 przystojnych synów.  Kocha fotografię i robi zdjęcia wszystkiemu co przykuje jego oko. Z racji tego hobby ukończył studia medialne. Pracował w radiu prowadząc programy i przez lata ewangelizował na ulicach. Zaczął następnie zastanawiać się w jaki sposób można by dotrzeć do całego Izraela i doszedł do wniosku, że dobrym rozwiązaniem byłaby ewangelizacja w telewizji. W międzyczasie, Bóg mówił o takim podejściu również innym ludziom i tak narodziła się JeshuaChai.tv – ewangelizacyjna telewizja internetowa w języku hebrajsku, nadająca 24 godziny na dobę. Aviram obecnie prowadzi tę służbę: „Jestem wdzięczny Panu za to, że robię to co kocham przyprowadzając mój naród do Jego Królestwa. Pan sprawił, że spełniły się moje marzenia”.

Aktualne tematy modlitewne od YeshuaChai.tv są dostępne tutaj. Więcej o tej służbie w dalszej części naszego Newslettera.


Media

Świat jest niezmiernie głodny zrozumienia planu jaki Jeszua ma dla Izraela i narodów w czasach ostatecznych! Dziękujemy Panu za niesamowity wzrost w naszych usługach medialnych: nauczaniu, wywiadach, wideo i innych treściach dotyczących Królestwa. W samym tylko czerwcu dotarliśmy do 850.000 odbiorców mediów społecznościowych, podwajając ich liczbę z poprzedniego miesiąca. Widea Revive Israel zostały obejrzane prawie pół miliona razy, co również podwoiło wynik z poprzedniego miesiąca. Wiele osób łączyło się z nami poprzez przekaz na żywo, a ponad 10.000 osób oglądało na żywo przekaz ze święta Szawuot.

Piszemy o tym aby zachęcić i podziękować wszystkim wam, którzy oglądacie, modlicie się i wspieracie media Revive Israel oraz inne obszary naszej służby, które, według statystyk, wciąż docierają do coraz większej liczby odbiorców.


Raport z podróży do Brazylii

Rafael urodził się w Brazylii i właśnie powrócił z wyprawy misyjnej wraz żoną Liel. Podróż ta była nieco inna, a skupiała się na służbie wśród biednej ludności fawel: „Odwiedziliśmy pięć dzielnic w Rio, gdzie rozdawaliśmy jedzenie. W każdej z nich Bóg prowadził nas w innym nauczaniu w inny proroczy sposób. Nawiązaliśmy kontakt ze wspaniałymi ludźmi. Dzieci i dorośli przyjmowali Jeszuę!”

W San Paulo Rafael miał możliwość głosić w swoim dawnym zborze na temat jedności i „jednego nowego człowieka” (Efezjan 2:15). Społeczność ta zawarła izraelsko-brazylijskie przymierze. Jeden człowiek nawrócił się tego dnia, stając się dosłownie „jednym nowym człowiekiem” (Jan 3:3).

Wyprawa zakończyła się konferencją Impacto z udziałem wiernych i wpływowych przyjaciół i partnerów Revive Israel, na której obecny był również Eitan Shishkoff z Tikkun.

Brazil Brazil
Brazil Brazil

YeshuaChai.tv

Yeshua Chai„Od 2016 roku, roczna liczba odbiorców YeshuaChai.tv podwaja się lub nawet potraja z roku na rok” – donosi jej dyrektor Aviram Elder. Jest to strona prowadząca wysokiej jakości internetową telewizję w języku hebrajskim i o treści ewangelizacyjnej, nadająca 24/7, dająca każdemu Izraelicie okazję do usłyszenia dobrej nowiny o Jeszui. „W tym roku przeprowadziliśmy drugą masową kampanię reklamową, która w znaczący sposób poprawiła oglądalność. Rozpoczęliśmy również dwie nowe produkcje i zakończyliśmy wstępną produkcję trzeciej. Jesteśmy świadkami dużego postępu w jedności w Izraelu poprzez partnerstwo z innymi służbami. Obecnie współpracujemy ze wszystkimi służbami w kraju, które zajmują się profesjonalnymi produkcjami ewangelizacyjnymi po hebrajsku i możemy im również usłużyć poprzez pokazanie ich treści”. Aviram ma wielkie plany na przyszłość i ma nadzieję ukończyć pięć nowych produkcji przed końcem roku 2020, po to aby przyprowadzać Iraelitów do głębszego zrozumienia Jeszuy.

BOGU NIECH BĘDZIE WSZELKA CHWAŁA!


Ewangelizacja: Kto ustala plan?

Cody

Cody Archer uważał, że jeśli przyjeżdżał do jakieś kraju, to miejscowi powinni dostosować się do planów jego zespołu. Czy takie podejście jest właściwe?

Obejrzyj TUTAJ!


Inne artykuły