>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 23.8 2019 Revive Israel

Pięć fragmentów mówiących o pełni

Asher Intrater

man

W miarę jak zbliżamy się ku Czasom Ostatecznym i powtórnemu przyjściu Jeszuy, pewne rzeczy dochodzić będą do swej pełni. Rzecz jasna, tutaj w Izraelu, wyczekujemy przede wszystkim na obiecane wielkie przebudzenie naszego narodu.

 1. Rzymian 11:26
 2. I tak CAŁY Izrael będzie zbawiony.

  Modląc się o błogosławieństwo jakim jest to wydarzenie zdałem sobie sprawę, że takie przebudzenie w Izraelu niewątpliwie miałoby związek z wielkim wylaniem Ducha Świętego. Przebudzenie w Izraelu i ogólnoświatowe wylanie Ducha to dwie części jednego i tego samego wydarzenia.

 3. Dzieje 2:17
 4. I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję mego Ducha na WSZELKIE ciało.

  Przebudzenie w Izraelu i ogólnoświatowe wylanie Ducha to wydarzenia mające miejsce w ostatnim etapie misji wielkiego posłannictwa. Jednocześnie, w czasie tym wypełnia się również przesłanie ewangelii.

 5. Marek 16:15 (Mateusz 28:19)
 6. Idźcie na cały świat i głoście ewangelię WSZELKIEMU stworzeniu.

  Gdy wypełnią się te trzy wydarzenia, również międzynarodowy Kościół (eklezja) osiągnie swą pełnię.

 7. Jan 17:21
 8. Aby WSZYSCY byli jedno.

  Jeszua modlił się nie tylko o jedność, ale o pełnię miłości, chwały i świętości pośród ludu Bożego. Przebudzenie w Izraelu, ogólnoświatowe wylanie Ducha i wypełnienie wielkiego posłannictwa mają miejsce w czasie gdy Ciało Mesjasza osiąga swą pełnię.

  Wraz z tymi pięknymi wydarzeniami, również Szatan i świat będzie w „pełni” działał przeciwko ich wypełnieniu. Narody zjednoczą się w masowym ataku na Izrael próbują zapobiec przyjściu Jeszuy.

 9. Zachariasz 14:2

Zgromadzę bowiem do bitwy WSZYSTKIE narody przeciwko Jerozolimie.

Boży plan to „all inclusive” – wszystko co na ziemi i na niebie (Efezjan 1:10) oraz wszystkie Jego obietnice wypełnią się (2 Koryntian 1:20). Wszystkie wydarzenia Czasów Ostatecznych są ze sobą powiązane.


Porażka w zarządzaniu

Dan

Daniel Juster wycofał się z wyraźnego przywództwa w momencie gdy w jego kongregacji zaczęły manifestować się dary Ducha. W jakim stopniu starsi powinni zarządzać spotkaniami kościoła? Czy gasi to Ducha?

Obejrzyj TUTAJ!

(w języku angielskim)


Inne artykuły