>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 13.9 2019 Revive Israel

Lew i Baranek (Część 2)

Asher Intrater

lion

W części 2 przyjrzymy się temu, jaki związek ma Jerozolima i jej przyszłość z tożsamością Jeszuy jako Lwa i Baranka.

Mesjasz musiał przyjść i cierpieć jako niewinna ofiara po to aby zapewnić nam przebaczenie grzechów. Wydarzyło się to na krzyżu. W przyszłości powróci na ziemię aby panować przez tysiąc lat w tzw. tysiącletnim królestwie (Objawienie 20).

Te dwa stwierdzenia o Mesjaszu nie wykluczają się. Nad głową Jeszuy na krzyżu widniał napis „Król Żydów”. Powróci On i będzie królował jako Lew Judy. Tak jak ukrzyżowanie miało miejsce w Jerozolimie, tak również Jerozolima będzie centrum-stolicą przyszłego królestwa Jeszuy. Miasto to jest więc zarówno miejscem Jego męki jak i stolicą Jego królestwa (Psalm 2:6; 48:1-2).

Lew jest symbolem panującego króla. Lew Judy jest „królem Żydów” - dlatego Jego stolica musi mieścić się w Jerozolimie, w Judei. Sam Juda wkroczył w swe powołanie jako przywódcy plemienia nadchodzącego Mesjasza-króla w momencie, gdy ukorzył się i zaproponował, aby to jego wrzucili do więzienia zamiast jego brata Beniamina (I Mojżeszowa 44:33). Ów moment, kiedy w symboliczny sposób Juda stał się barankiem ofiarnym, sprawił, że mógł zostać przodkiem zwycięskiego króla. Postacie Lwa i Baranka są ze sobą powiązane.

Rozwój cech charakteru

Jeszua posiada cechy obydwu tych postaci. Jest lwem i barankiem. W miarę jak podążamy za Nim i przekształcamy się na Jego obraz, rozwijamy również cechy baranka i lwa. Lew jest odważnym wojownikiem posiadającym władzę. Baranek jest łagodny, słaby i wrażliwy. Jeszua modlił się tak płacząc jak i wykrzykując (Hebrajczyków 5:7). Ronił łzy, ponieważ ubolewał nad tymi, nad którymi w miłości się modlił. Krzyczał natomiast w momencie walki z siłami zła, również w obronie tych, których kochał.

Jeszua na zawsze pozostanie Lwem i Barankiem. 2000 lat temu przyszedł aby wypełnić na krzyżui rolę baranka ofiarnego. Przychodzi jednak znowu. Nie po to, aby zostać ponownie złożonym w ofierze, ale aby walczyć, karać i rządzić. Po raz pierwszy przyjechał na osiołku; po raz drugi przyjedzie na białym koniu.

Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. Objawienie 19:11-15.

Jeszua powraca aby walczyć przeciwko wszystkim narodom, które zaatakują Jerozolimę (Zachariasz 14). Jego królestwo obejmie całą ziemię, a Jerozolima będzie jego stolicą (Izajasz 2). Co ciekawe, herb Jerozolimy przedstawia lwa. To tam Jeszua przybył po raz pierwszy aby zostać ukrzyżowany jako baranek ofiarny i to tam powróci aby panować jako lew Judy.


Jak radzić sobie z krytyką?

Patty

Patty Juster łatwo się obrażała. Odbierała krytykę jako atak na swoją tożsamość. Jak więc powinniśmy reagować na krytykę? Czy należy się zawsze usprawiedliwiać?

Obejrzyj TUTAJ!


Inne artykuły