>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 27.9 2019 Revive Israel

Błogosławiony ten, który przychodzi
(Część 1)

Asher Intrater

wall

Jedna z najistotniejszych modlitw o przyjście Mesjasza brzmi:

ברוך הבא בשם ה ' , Baruch Haba b'shem Adonai

Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana.

Znajdujemy ją DWUKROTNIE w Ewangelii Mateusza. Pierwszy raz w opisie radosnego powitania Jeszuy przez tłumy, zwanego „triumfalnym wjazdem” do Jerozolimy. Gdy Jeszua wjeżdżał do miasta na osiołku, ludzie kładli przed nim na ulicy swe szaty, machali gałązkami palmowymi i krzyczeli:

„Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana!” - Mateusza 21:9

Drugi raz pojawia się parę dni później, w nauczaniu Jeszuy w Jerozolimie, w którym mówił o czasach ostatecznych i ganił przywódców religijnych za ich hipokryzję:

„Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani! (…) Oto wasz dom zostanie wam pusty. Mówię wam bowiem: Odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana.” - Mateusza 23:37-39

Warunkowy powtórny wjazd

W przeszłości miał miejsce „triumfalny wjazd” (Mateusza 21). W przyszłości wydarzy się kolejny (Mateusza 23) i będzie miał związek z powtórnym przyjściem Jeszuy. Będzie podobny do pierwszego, tylko bardziej chwalebny i jeszcze bardziej „triumfalny”. Jeszua powróci na białym koniu i będzie witany przez wielki tłum złożony z ludzi z każdego narodu.

Jeszua powiedział: „nie ujrzycie mnie, aż...” Można to stwierdzenie interpretować zarówno jako karę i obietnicę. Najpierw, miasto zostanie zniszczone. Później, w pewnym momencie w przyszłości zostanie odbudowane.

Po jego odbudowie nadejdzie czas, w którym ludzie w Jerozolimie przyjmą Go wśród okrzyków „Baruch Haba!” Jeszua nie powróci, dopóki się to nie wydarzy. Jego powrót nastąpi dokładnie w tym momencie. I nastąpi z pewnością. Jest to zarówno proroctwo jak i warunek.

Dlaczego te wydarzenia muszą nastąpić najpierw? - Z tego samego powodu, dla którego Mesjasz musi przyjść dwukrotnie. Raz, aby cierpieć jako ofiara przebłagalna, a drugi raz, aby panować jako król.

Po ukrzyżowaniu Jeszuy miasto musiało zostać zburzone. W tym okresie przesłanie o zbawieniu zaczęło szerzyć się na cały świat. Dziś, po wielu latach, każdy naród otrzymał okazję do przyjęcia zbawienia. Międzynarodowa Eklezja wzrosła liczebnie, a tworzą ją prawdziwi chrześcijanie z każdej grupy etnicznej.

Teraz jest czas aby Izrael został odnowiony i przygotowany na powtórne przyjęcie Mesjasza Jeszuy. Tym razem, powita Go nie tylko Izrael, ale wierząca resztka z każdego plemienia i języka na ziemi.

W przyszłym tygodniu podzielę się z wami na temat warunku przyjścia Jeszuy, jaki muszą spełnić narody.


Dołącz do nas na Święto Trąb

Tal

Tal Haroni dzieli się z nami na temat znaczenia święta trąb. Skąd się wzięło? Jakie jest jego znaczenie?

Obejrzyj teraz!

Aby dołączyć do naszego globalnego webinaru w Święto Trąb, kliknij tutaj: Watchmen.org/webinar w godzinach 14:00-16:00 (czasu polskiego).


Inne artykuły