>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 4.10 2019 Revive Israel

Błogosławiony Ten, który przychodzi!
(Część 2)

Asher Intrater

Dome

Jeszua jest Królem Żydów i Królem Królów. Jest synem Dawida i synem Boga. Jest Królem Izraela i Głową Kościoła. A zatem, jego ostateczny wjazd triumfalny musi mieć wymiar zarówno międzynarodowy jak i izraelski.

Podobnie, obietnica Jego przyjścia musi być uwarunkowana przez czynnik zarówno międzynarodowy jak i izraelski. O tym ostatnim czytaliśmy już w Mateusza 23; międzynarodowy natomiast znajdujemy w Mateusza 24:

A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec.” - Mateusza 24:14.

Istnieją więc dwa główne przejawy królestwa Bożego, torujące drogę ponownego przyjścia mesjasza: po pierwsze, ewangelia głoszona wszystkim narodom, a następnie odnowa całego Izraela (zarówno w wymiarze fizycznym jak i duchowym).

Obydwa te przejawy są wspomniane w Biblii setki razy. W Mateusza 23 i 24, Jeszua podsumowuje je w bardzo prosty i zwięzły sposób. Możemy je uznać za dwa nadrzędne warunki do ponownego przyjścia mesjasza.

Gdy Jeszua powróci, ustanowi na ziemi swe tysiącletnie mesjańskie królestwo. Jego stolicą będzie Jerozolima. Wśród wszystkich narodów zapanuje pokój i dostatek. Diabeł zostanie związany i uwięziony na tysiąc lat (Izajasz 2, Objawienie 20, itp.).

Opór zła

Podczas gdy nadejście królestwa Jeszuy jest cudowną wiadomością dla ludzkości, dla demonów jest to wieść potworna. Dlatego też, dwa „warunki” powtórnego przyjścia mesjasza są celami ataków w duchowej walce. Siły zła wiedzą, że gdy Jeszua przyjdzie, zostaną zniszczone, i dlatego chcą powstrzymać wypełnienie się ich.

Szatan walczy z dwoma rzeczami: z głoszeniem narodom ewangelii o królestwie i z przywróceniem królestwa Izraelowi. My wszyscy, jako międzynarodowa eklezja oraz mesjańska resztka Izraela, pilnie sprawujemy swą służbę prowadzącą do spełnienia tych warunków, stając się tym samym celem ataku demonicznego.

Powitanie Króla

Wyrażenia „Baruch Haba” używa się w hebrajskiej kulturze przy trzech okazjach. Po pierwsze, aby przywitać każdego, kto wchodzi do czyjegoś domu. Po drugie, podczas ceremonii ślubnej, aby powitać pana młodego idącego na spotkanie z narzeczoną. Po trzecie, jak widzieliśmy powyżej, aby powitać króla Izraela wkraczającego do swej stolicy – Jerozolimy – na koronację.

Wspólnie powiedzmy więc Jeszui: „Baruch Haba” i „Maranatha” - w Izraelu i we wszystkich narodach. Jeszua, witamy z powrotem na planecie Ziemia. Proszę, przyjmij swą oczyszczoną i chwalebną oblubienicę. Panuj jako Król w swym Królestwie. Błogosławiony Ten, który przychodzi – Jezus, Król, Mesjasz.

Przeczytaj Część 1 TUTAJ!


Sukces – definicja ze Słowa Bożego

Cody

Odwagi! Gdy świat ocenia nas z perspektywy naszych sukcesów i porażek, nie pozostaje nam wiele nadziei. Jednak gdy patrzymy oczami Boga, tak jak mówi Pismo, możemy trwać w radości bez względu na okoliczności. Przyjrzyjmy się razem na to co mówi nam Biblia o życiu proroków i królów, tak aby lepiej zrozumieć definicję sukcesu zawartą w Słowie Bożym. Modlimy się, abyś zrozumiał, że to miłość Boga oraz miłość jaką odpowiadają Mu nasze serca jest prawdziwą definicją sukcesu życiowego. Błogosławimy Cię z Syjonu!

Obejrzyj tutaj!


Inne artykuły