>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 11.10 2019 Revive Israel

Być świętym czy spełniać święte uczynki?

Małżeństwo miłości i świętości

Greta Mavro

beach

Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Efezjan 1:4

Świętość nie jest prawdziwie świętością, jeśli nie jest zakorzeniona w miłości. W innym wypadku, staje się powierzchownym, nieprzyjemnym pojęciem religijnym. Staje się wyniosła i nieosiągalna. Bądźcie święty jak Ja jestem święty. To przykazanie, ale i zaproszenie od naszego Ukochanego Pana do bycia jednością z Nim. Prawdziwa miłość pragnie upodobnić się do Ukochanego. Chcę być święty ponieważ Ty jesteś święty, Panie. Chcę, aby moja świętość była wyrazem Ciebie (we mnie) ponieważ Cię kocham.

Miłość bez świętości jest cielesna i ziemska. Świętość bez miłości jest wyniosła i powierzchowna. Miłość musi działać wespół ze świętością. To nasze serce oddziela nas od Boga, a nie ubrania jakie nosimy czy zasady jakich przestrzegamy (z umysłu a nie z serca).

Świętość musi mieć cel. Inaczej staje się jedynie zewnętrznym przejawem wyznawanej religii, listą rzeczy, jakie należy bądź nie należy robić, blokującą przepływ gorącej miłości i mocy. Celem świętości jest jedność z Bogiem. Prawdziwa świętość polega na wielkim pragnieniu czystości, przygotowującej nas na zjednoczenie z Bogiem. Jest jak pragnienie Oblubienicy do czystej jedności z Oblubieńcem.

Świętość jest wzniecana przez miłość; ta zaś jest oczyszczana i doskonalona przez świętość.

Oddzielanie miłości i świętości jest niebezpieczne dla naszych małżeństw, rodzin i kościołów. Bez świętości, miłość wyrażana w chrześcijańskich małżeństwach staje się taka sama, jak w świecie. Gdy usuwamy Jeszuę z małżeńskiego łoża, kalamy je. Małżeństwa chrześcijańskie mają być odzwierciedleniem jedności Chrystusa i Kościoła, pod względem zarówno gorącej miłości jak i czystości. Sprawia to, że każde chrześcijańskie małżeństwo jest zupełnie różne od małżeństw świeckich, w których nie ma Chrystusa. Musi być On obecny w każdym aspekcie małżeństwa, również w łożu.

Oddzielanie świętości od miłości jest przyczyną separacji i rozwodów w Kościele. Świętość bez miłości w małżeństwie (w łóżku) uniemożliwia rozpalanie miłości. Miłość bez świętości blokuje przepływ czystości. W obydwu przypadkach, jedność ogranicza się do zewnętrznego, fizycznego aktu.

Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół. Efezjan 5:25-29

Gdy mężczyzna kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Troszczy się i miłuje ją, ponieważ jest ona jego własnym ciałem. Tak właśnie Jeszua kocha nas, czyli swoją Oblubienicę – jak Siebie samego.

Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do  Chrystusa i kościoła. Efezjan 5:32

Jeszua mówi, że mamy BYĆ święci, a nie SPEŁNIAĆ święte uczynki. Bycie świętym odnosi się do naszej jedności z Nim. Skoro jesteśmy z Nim złączeni, jesteśmy też święci. „Spełnianie świętych uczynków” ma związek z naszą potrzebą przestrzegania wymyślonych przez człowieka zasad. W dążeniu do świętości chcemy polegać na sobie samym zamiast polegać na naszej jedności z Nim. Jeśli postanowimy BYĆ świętymi tak jak On jest święty, poprzez jedność z Nim, wtedy też będziemy SPEŁNIAĆ święte uczynki.

o autorce: https://tikkun.tv/greta-mavro/


Cóż przyszliście ujrzeć w Izraelu?

z udziałem Jane Hansen Hoyt i Ashera Intratera

Asher

Główna dyrektor Aglow International, Jane Hansen Hoyt, zasiada wraz z Asherem Intraterem do rozmowy o tym, w jaki sposób rozpaliła się w nich żarliwa miłość i zrozumienie dla Ziemi Izraela.

Obejrzyj tutaj!

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera dostępnego w 16 różnych językach, kliknij w poniższy link:

https://www.reviveisrael.org/weekly-email-update/


Inne artykuły