>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 3.1 2020 Revive Israel

Cztery słowa modlitwy o przebudzenie

Asher Intrater

manNatknąłem się na cudowną modlitwę zawierającą tylko cztery słowa, a która ma potencjał do sprowadzenia przebudzenia do całego narodu.

Gdy naród stoi na skraju przebudzenia, kościoły i służby już od jakiegoś czasu osiągają sukcesy i wzrastają liczebnie. Pomnażają się finanse. Przywódcy duchowi stają się osobami rozpoznawalnymi, wpływowymi, a czasem nawet bogatymi i sławnymi.

Taki poziom błogosławieństwa wyposaża Eklezję w narzędzia, dzięki którym może sprawić przemianę w narodzie. Jest to etap konieczny – tak jak gdy u kobiety kończy się okres jej ciąży. Jednak sukces ten sam w sobie niesie przeszkody, które równocześnie mogą spowolnić, a nawet powstrzymać wzrost królestwa Bożego.

Boże błogosławieństwo niesie ze sobą nieodłączną pokusę odwrócenia się od Boga i skoncentrowaniu się na błogosławieństwach. Ludzie mogą stać się leniwi, cieleśni, zorientowani na rozrywkę, chciwi, pyszni i buntowniczy. Mojżesz mówił o tym syndromie w następujący sposób: „Lecz Jeszurun utył i wierzgał” – וישמן ישורון ויבעט - 5 Mojżeszowa 32:15.

Pokusa światowego życia jest niebezpieczna dla każdego człowieka. Dla przywódców duchowych zaś, głównymi niebezpieczeństwami są: ZAZDROŚĆ i RYWALIZACJA.

Filipian 1:15

Niektórzy wprawdzie powodowani zazdrością i chęcią rywalizacji, pozostali jednak z dobrej woli zwiastują Chrystusa. [Biblia Poznańska]

Liderzy duchowi mogą chcieć prześcignąć jeden drugiego. Zamiast współpracować w celu sprowadzenia przebudzenia na cały naród, zaczynają wśród siebie przepychanki. Zamiast szukać nowych ludzi i terenów, które mogłyby zostać zdobyte dla królestwa Bożego, skupiają się na ochronie swych własnych zasobów i osiągnięć.

Zazdrość i rywalizacja może prowadzić przywódców do narzekania jeden na drugiego i krytyki po to, aby samemu lepiej wyglądać. Zaczynają mimowolnie przeklinać się nawzajem, zasłaniając się „duchowym rozróżnieniem” i „ostrzeganiem trzody”. Prowadzi to do podziałów i rozproszenia ludu Bożego.

Gdy Paweł pisał te słowa, przebywał w więzieniu. Cała praca jaką wykonał, była przejmowana przez innych ludzi (mających dobre jak i złe intencje). Niektórzy z nich stawali się sławni i mówili źle o Pawle, samotnym i cierpiącym. Jednak zamiast skupiać się na tej niekorzystnej sytuacji, Paweł zdecydował się widzieć w niej błogosławieństwo.

Filipian 1:18

I co z tego? Cieszę się, że mimo wszystko, w ten czy inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony [EIB]

Oto i one – cztery słowa modlitwy, które mogą sprowadzić przebudzenie całego narodu: „I CO Z TEGO?”  Gdyby wszyscy liderzy zignorowali uczucia zazdrości i rywalizacji między sobą, i po prostu cieszyli się z tego, że służba innej osoby wzrasta i ma dosięga wielu ludzi, to całe królestwo Boże uczyniłoby wielki skok naprzód.

Każdy przywódca duchowy musi oczyścić swoje serce. Paweł czynił to w stosunku do Apollosa (I Koryntian 3). Piotr musiał to czynić w stosunku do Jana (Jeszua powiedział Piotrowi aby nie porównywał się z Janem, nawet gdyby Piotr miał być ukrzyżowany, a Jan żyć wiecznie – Jana 21).

Byłem świadkiem tego typu zmagań w niemalże każdym kraju gdzie wzrastało Boże dzieło i błogosławieństwo – w USA, na Dalekim Wschodzie, w Afryce, Brazylii, Europie, i oczywiście tu – w Izraelu. Choć wydaje się to niepokonalne, to dzięki Bożej łasce możemy odnieść zwycięstwo. Odsuńmy od siebie wszelką zazdrość i rywalizację. Módlmy się, aby inne zespoły odnosiły jeszcze większe sukcesy w służbie. Postrzegajmy siebie jako jedną rodzinę wiary, nawet jeśli całkowicie się od siebie różnimy.

Czyjaś służba rośnie szybciej od twojej? I co z tego? Jeśli coraz więcej ludzi doświadcza Bożej miłości, to wspaniale! Ktoś otrzymuje pochwały za twoją pracę? Ktoś działa motywowany egoistyczną ambicją? I co z tego! Przestańmy się porównywać. Gdy ktoś jest błogosławiony, to wszyscy jesteśmy wraz z nim. Jesteśmy jedną rodziną.

Módlmy się tymi czterema słowami o zwycięstwo nad rywalizacją i zazdrością. „I CO Z TEGO!” Niech rozpocznie się przebudzenie!


Chodzenie z Bogiem

Cody

Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś o kimś pomyślałeś: „Chciałbym mieć taką relację z Bogiem jaką on(a) ma…”?

Napisy m. in. po polsku.

Obejrzyj tutaj!


Inne artykuły