>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 20.3 2020 Revive Israel

Ogólny zarys czasów ostatecznych – Część 1

Asher Intrater

horglass

Zgłębianie tematu czasów ostatecznych może być niełatwym zadaniem, jako że zawiera wiele zmiennych i ruchomych części. Chciałbym ogólnie zarysować schemat czasów ostatecznych za pomocą siedmiu kluczowych pojęć:

 1. Ucisk
 2. Prześladowanie
 3. Eklezja (międzynarodowy kościół)
 4. Izrael
 5. Armagedon
 6. Powtórne przyjście
 7. Millenium

Zdefiniujmy pokrótce każde z nich.

 1. Ucisk

Jeszua powiedział, że w czasach ostatecznych będzie tak „jak było za dni Noego, (…) Podobnie jak działo się za dni Lota” (Łukasz 17:26-29). W obydwu tych przypadkach, Noego i Lota, społeczeństwo przesiąknięte było wielkim złem. Rządziły przemoc i seksualne zboczenia. Dziś już widzimy, że świat ponownie zmierza w tę stronę, a będzie jeszcze gorzej. Ostatecznie, nad światem zostanie ustanowiony niegodziwy rząd, podobnie jak w czasach Mojżesza, gdy rządził podły Faraon. Biblia nazywa ten globalny rząd oraz jego religię „Bestią” (Objawienie 13:1).

Objawienie 12:15

I wyrzucił wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę jak rzekę, aby ją rzeka porwała.

Chodzi tu między innymi o pranie mózgów przez media, dezinformację i propagandę.

 1. Prześladowanie

Punktem kulminacyjnym tego ucisku będzie atak na sprawiedliwych.

Objawienie 13:7

Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem.

Bóg ochroni swój lud w tych dniach, choć przejdzie on silne prześladowanie. Będzie ono okazją do dawania świadectwa prawdzie, oczyszczenia, obleczenia się pokorą, umocnienia i zaprowadzenia sprawiedliwego sądu na nikczemnych. Prześladowanie będzie wycelowane we wszystkich wierzących w Jeszuę, w kogokolwiek kto będzie bronił tradycyjnych wartości małżeństwa, kto będzie popierał Izrael i ogólnie w ludzi prawego serca. Jeszua powiedział: „wydadzą was na udrękę” (Mateusz 24:9).

 1. Eklezja

Zanim nadejdzie koniec, ewangelia o Królestwie musi dotrzeć do każdego narodu (Mateusz 24:14). Kościół (Eklezja) w każdym narodzie dojdzie do swej pełni, zarówno w liczbie (Objawienia 7:9) jak i w duchu (Rzymian 11:25) oraz czystości (Objawienie 19:7). W każdym narodzie będą prawdziwi wierzący, gdyż Duch Święty zostanie wylany na wszelkie ciało. Będą oni zjednoczeni sercem i miłością (Jan 17:21-23). Pełnia międzynarodowej eklezji, czy inaczej Kościoła, jest spełnieniem obietnicy danej izraelskim patriarchom o błogosławieństwie całego świata i pełni pogan.

1 Mojżeszowa 12:3

(…) W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.

Obietnice dane Izaakowi, Jakubowi, Józefowi i Efraimowi znajdują się tu: 1 Mojżeszowa 22:18; 28:3; 35:11; 48:8.

 1. Izrael

W Biblii zawartych jest ponad 30 obietnic i proroctw mówiących o tym, że Bóg zgromadzi rozproszony naród żydowski, odnowi ich państwowość i sprawi duchowe przebudzenie. W dużym stopniu już się do wydarzyło, od początków ruchu syjonistycznego u schyłku XIX wieku poprzez ustanowienie państwa Izrael w 1948, odbicie Jerozolimy w 1967, itd. Jednym z kluczowych aspektów duchowej odnowy Izraela jest odrodzenie resztki mesjańskiej – rosnącej liczebnie społeczności żydowskich wyznawców Jeszuy, zarówno w Izraelu jak i na całym świecie. Izrael będzie wywierał coraz większy wpływ na świat i będzie skupiał na sobie coraz więcej jego uwagi.


Synergia

Asher

Możesz osiągnąć więcej w służbie jeśli połączysz siły z innymi, nawet jeśli oznacza to uznanie celów innych osób za ważniejsze od twoich własnych.

Obejrzyj teraz!


Inne artykuły