>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 27.3 2020 Revive Israel

Ogólny zarys czasów ostatecznych – Część 2

Asher Intrater

watch

Zgłębianie tematu czasów ostatecznych może być niełatwym zadaniem, jako że zawiera wiele zmiennych i ruchomych części. Rozpoczęliśmy nasz ogólny zarys od ustanowienia siedmiu kluczowych pojęć:

 1. Ucisk
 2. Prześladowanie
 3. Eklezja (międzynarodowy kościół)
 4. Izrael
 5. Armagedon
 6. Powtórne przyjście
 7. Millenium

Powróćmy do miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy i zdefiniujmy pozostałe pojęcia.

 1. Armagedon

Ogólnoświatowy duchowy konflikt przerodzi się w wielką wojnę. Jej momentem kulminacyjnym będzie zmasowany atak narodów całego świata na Izrael (Zachariasz 14:1-2, Ezechiel 38-39). Gdy narody będą wkraczać do Izraela od północy, rozegra się wielka bitwa w dolinie Jezreel, zwana Armagedon (po hebrajsku הר מגידו ) lub Megiddo (Objawienie 16:14-16). Następnie, bitwa przesunie się i zakończy w Jerozolimie. Jej zapowiedzią i cieniem był atak Asyrii opisany w Izajasza 37 oraz wojna Jom Kippur w roku 1973. Bóg nazywa atak narodów na Izrael atakiem na samego Siebie.

 1. Powtórne przyjście

Gdy narody będą dokonywać podboju Jerozolimy i przechwycą miasto, Bogu nie pozostanie nic innego jak interweniować. Otworzą się niebiosa; Jeszua powróci jako wojowniczy król, karzący sędzia i dowódca wojsk; wraz z Nim przybędą niebiańskie armie dosiadające białych koni; zniszczą one armie demoniczne w powietrzu i ludzkie armie na ziemi (Mateusz 24:27, 30; Objawienie 19:11-19). Jeszua stanie na Górze Oliwnej (Zachariasz 14:4). Umarli (z pierwszego zmartwychwstania) zostaną wskrzeszeni a święci zostaną przemienieni (1 Koryntian 15:52, 1 Tesaloniczan 4:16).

Objawienie 19:20-20:2

I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda (…). Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką. Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. (…) I zobaczyłem anioła (…). I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

Siły Antychrysta i diabła zostaną zmiecone z powierzchni ziemi.

 1. Millenium

Po bitwie, Jeszua triumfalnie wkroczy do Jerozolimy. Ogłosi to miasto stolicą swego królestwa czystości, pokoju i dobrobytu.

Izajasz 2:2-4

Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu PANA będzie utwierdzona na szczycie gór (…); i wszystkie narody popłyną do niej. I pójdzie wiele ludów, i powie: Chodźcie, wstąpmy na górę PANA, do domu Boga Jakuba; (…) Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo PANA z Jerozolimy. On będzie sądził wśród narodów (…).

Jest to opis mesjańskiego królestwa na ziemi (Micheasz 4:1-5, Ezechiel 40-48, Objawienia 20). Święci będą rządzić wraz z Jeszuą. Zapowiedzią i cieniem tego królestwa było panowanie króla Salomona (1 Królewska 1-10, Mateusz 12:42). Prosimy o nie w Modlitwie Pańskiej (Mateusz 6:10). Po 1000 lat panowania Jeszuy jako Króla Mesjasza, szatan zostanie na krótki czas wypuszczony, zostanie stoczona ostateczna bitwa a następnie będzie miał miejsce ostateczny sąd Jeziora Ognistego (Objawienie 20:7-15).

 1. Nowe Stworzenie

Choć powyższa lista zawiera 7 kategorii, to właściwie jest jeszcze ósma. Pod koniec szóstego tysiąclecia powróci Mesjasz. Jego 1000-letnie królestwo mesjańskie to siódme Millennium. Wraz z jego końcem nastanie ósme „millenium”, zwane Nowym Stworzeniem. Niebiańska Jerozolima zstąpi i złączy się z ziemską. Nastąpi ostateczne wskrzeszenie zmarłych. Osoby zapisane w Księdze Życia na zawsze będą żyć w pełni radości, bez śmierci, smutku ani choroby. Przywrócony zostanie Ogród Eden. Eden i Jerozolima staną się jednym. Ten szczęśliwy i wieczny koniec jest ostatnią częścią planu Bożego (po grecku telios). Jest opisany w dwóch ostatnich rozdziałach Biblii – Objawieniu 21 i 22.

Celem zrozumienia ogólnego zarysu czasów ostatecznych nie jest przewidywanie przyszłych wydarzeń, ale zrozumienie Bożego planu ustanowienia Jego Królestwa i Jego woli na ziemi oraz przygotowanie naszych serc do odpowiedniej służby Bogu w ostatnich dniach przed powrotem Jeszuy.


Służąc jako lider

Cody

Cody Archer dzieli się swą osobistą historią i paroma ważnymi przemyśleniami na temat przywództwa.

Napisy dostępne m.in. po polsku.

Obejrzyj tutaj!


Inne artykuły