>
Inne artykuly

logo

Ożywienia Ministerstw Izrael

© 5.6 2020 Revive Israel

Porównanie plag i kapłanów

Guy Cohen, Kongregacja Żniwa Aszera w Akko w Izraelu

map

Czy staniecie ze mną w modlitwie słowami Daniela?

„Modliłem się więc do PANA, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Panie, Boże wielki i straszny, strzegący przymierza i miłosierdzia względem tych, którzy cię miłują i przestrzegają twoich przykazań;”

„Zgrzeszyliśmy, dopuściliśmy się nieprawości, postępowaliśmy niegodziwie i zbuntowaliśmy się, odstępując od twoich przykazań i praw;”

„Do ciebie, Panie, należy sprawiedliwość, a nam się należy wstyd na twarzach, (…) bliskim i dalekim we wszystkich ziemiach, do których ich wygnałeś z powodu ich występków, jakie popełnili przeciwko tobie. (Daniel 9:4-5, 7)

Nie potrafię wyjść ze zdumienia nad tym, jak wielki to dla nas przywilej, że możemy żyć tu, na ziemi, w tym pokoleniu i w obecnym czasie!

Niektórzy pomyślą, że to dziwne, z uwagi na to, że świat mierzy się ze współczesną plagą zwaną koronawirusem. A jednak, jak wiele pokoleń wierzących przed nami czekało na te ostatnie dni zbliżające nas do powrotu Mesjasza? Pytanie brzmi: co powinniśmy robić i czego możemy oczekiwać?

Podobne „symptomy” dni ostatnich obserwowaliśmy w Egipcie w czasach Józefa, na niedługo przed tym, jak objawił się swym braciom. Co zrobił? Poprosił wszystkich Egipcjan aby opuścili pomieszczenie, w którym się znajdował. Co wydarzyło się w naszych czasach? Zagranicznym turystom nie pozwolono wjechać do Izraela. Czy zbliżamy się do momentu objawienia się Mesjasza jego ludowi?

Zanim nastał Exodus i plagi, Hebrajczycy przebywali w ziemi Goszen. Jaki wpływ miały plagi na tę ziemię? Czy nastała tam ciemność? Nie. W rzeczywistości, jedyną plagą, która dotknęła Goszen był anioł śmierci, ale i tak jej mieszkańcy byli chronieni krwią ofiarnego baranka, którą pomazali odrzwia. Gdy dzisiejsze plagi nachodzą nasze miasta, my musimy być pod ochroną krwi Jeszuy; mamy o nim świadczyć na naszej drodze, pełni wiary i nadziei. Zwycięstwo nie jest nasze, ale Jego przez nas – dzięki niemu wielu innych ludzi doświadczy Jego pokoju.

Bóg mógł sprawić całe swe dzieło w Egipcie za pomocą jednej plagi. Dlaczego koniecznym było aby serce Faraona zatwardzało się raz po raz? Jeśli pomyślimy o katastrofach jakich doświadcza świat w ostatnim czasie, to co dostrzegamy? Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie. Niestety, ludzie przechodzą przez nie i wracają do swojego zwykłego życia.

4 Mojżeszowa 16:41-50 ukazuje dlaczego Bóg czasem powtarza pewne wydarzenia po to, abyśmy zrozumieli ich znaczenie. Gdy lud narzekał, Bóg powiedział Mojżeszowi i Aaronowi aby zeszli Mu z drogi ponieważ miarka się przebrała. Co oni jednak zrobili? Jako że znali Boże serce, które nie chciało zniszczyć swego ludu, stanęli między Bogiem a Izraelitami i złożyli ofiarę. Stanęli pomiędzy życiem a śmiercią, pośród zgromadzenia, z kadzielnicą w dłoniach w celu przebłagania za grzechy. Plaga  nastała. Wielu zginęło, ale jednak nie wszyscy zginęli. Lud potrzebował obudzić się i zwrócić ku Bogu, zamiast ku ludzkiej mądrości i wiedzy.

Naszym zadaniem jest poszukiwać serca Bożego. A oto ono: ”Powiedz im: Jak żyję, mówi Pan Bóg: Nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu Izraela?” (Ezechiel 33:11)

Naszym zadaniem jest bycie Jego świadkami tu, na ziemi. Podobnie jak kapłan Aaron, jesteśmy powołani do stanięcia wśród ludu, wzniesienia kadzidła i wstawiania się za nim.


Uwielbiaj wraz nami – transmisja na żywo z Jerozolimy na krańce świata!

worship

Asher Intrater i Ron Cantor usłużą ci przesłaniem pełnym mocy. Zespół uwielbienia Revive Israel sprowadzą Bożą obecność podczas gdy razem będziemy Go wychwalać, od Jerozolimy aż po krańce świata.

Obejrzyj tutaj!


Inne artykuły